EU-Handelsprogramma

Is jouw bedrijf benadeeld door Brexit? Ontdek dan via het EU-Handelsprogramma welke kansen er voor je liggen en hoe je die kunt verzilveren. Dit programma biedt je gratis ondersteuning bij het verkennen of uitbreiden van kansrijke afzetmarkten in het buitenland. Er zijn geen verplichte onderdelen; je geeft zelf aan wat je nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld een training zijn, maar ook advies bij het bepalen van uw handelsstrategie of deelname aan een vakbeurs of handelsmissie.

Brexit Adjustment Reserve

Voor het EU-Handelsprogramma is in totaal € 32 miljoen beschikbaar uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR), een EU-fonds voor ondernemers die benadeeld zijn door Brexit. Er is dus veel mogelijk, maar de looptijd is beperkt: deze regeling is open vanaf 16 mei 2022 tot eind 2023.

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregelingen

Heb je door de Brexit extra kosten moeten maken voor bijvoorbeeld scholing, software, voorlichtingscampagnes of extra transportmaterieel? De Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregelingen geven een tegemoetkoming voor gemaakte kosten én voor kosten die je nog gaat maken. De regelingen gaan in op 1 november 2022 . Er zijn twee regelingen: BAR tegemoetkoming gemaakte kosten (deze regeling loopt tot en met 31 maart 2023, 17:00 uur) en BAR tegemoetkoming nog te maken kosten (deze regeling is vanaf 13 januari 2023, 17:00 uur gesloten, maar aanvragers krijgen meer tijd om een vaststellingsverzoek, waarmee straks de definitieve subsidie wordt berekend, in dienen. Deze datum is verschoven van 15 juni 2023 naar 15 augustus 2023.). Met de online rekenhulp van RVO kun je zien of je in aanmerking komt voor deze regelingen en – zo ja – voor welke modules.

 

Hoe werkt aanmelden?

Je kunt als ondernemer toegang krijgen tot het EU-Handelsprogramma wanneer je kunt aantonen dat je al voor 31 januari 2020 zaken deed met het Verenigd Koninkrijk. RVO vraagt je om met enkele documenten uit je bestaande administratie te onderbouwen dat je zakelijk bent geraakt door Brexit. Heb je vooraf alle documenten verzameld die je nodig hebt? Dan duurt het invullen van het aanmeldformulier ongeveer 5 minuten. Nadat je het formulier hebt verstuurd, krijg je binnen 14 dagen bericht of je wordt toegelaten tot het programma.

Mijn favoriete venues (0)