Maatregelen coronavirus: Het contact en samenwerken met Rotterdam Partners is de komende tijd anders. Lees meer informatie

Brexit

International Trade & Investment

Informatie over Brexit en de daaruit voortvloeiende onzekerheid is verspreid en gefragmenteerd. Hierdoor kan het soms overweldigend aanvoelen: u ziet door de bomen het bos niet meer. Rotterdam Partners wijst u de weg door de onzekerheid door alle relevante onderzoeken en bronnen, met daarbij wel de aantekening dat Brexit intrinsiek onzeker is.

Het VK heeft de EU op 31 januari 2020 verlaten. Er is nu een overgangsperiode, die duurt tot 31 december 2020. Gedurende deze periode blijven alle EU-regels en wetten van toepassing op het VK. Voor bedrijven of voor mensen verandert er vrijwel niets. Zo heeft iedereen meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK na 31 december 2020 willen maken.

Huidige situatie

Op 17 oktober 2019 bereikten het VK en de EU een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit), en over een overgangsperiode tot 31 december 2020. De overgangsperiode wordt niet verlengd. Het VK heeft gezegd geen verlenging te willen. De mogelijkheid van verlenging was vervat in het terugtrekkingsakkoord. Het VK en de EU hadden tot 1 juli 2020 de tijd om overeenstemming te bereiken over een mogelijke verlenging.

Nieuwe relatie tussen de EU en het VK

Tijdens de overgangsperiode blijven het VK en de EU onderhandelen over hun nieuwe relatie. Dit omvat onder meer het afspreken hoe bedrijven in de EU na de overgangsperiode zaken kunnen doen in en met het VK. Ze zullen ook onderhandelen over veiligheidssamenwerking. De nieuwe relatie wordt pas duidelijk als de onderhandelingen zijn afgerond, aan het einde van de transitieperiode. De nieuwe overeenkomsten treden in werking na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020. De EU-landen moeten deze nieuwe overeenkomsten eerst goedkeuren. Als het VK en de EU geen overeenstemming kunnen bereiken, komt er een ‘no deal’-brexit. Dit zal gebeuren aan het einde van de overgangsperiode. In ieder geval zal de relatie tussen het VK en de EU veranderen. Zo komen er controles en meer administratieve procedures aan de grens tussen het VK en de EU. Hieronder valt ook het aangeven van goederen die u importeert of exporteert.

[ Deze informatie is een vertaalde weergave van informatie op deze website: https://www.government.nl/topics/b/brexit/brexit-where-do-we-stand ]

Algemene Brexit informatie

Voor praktische informatie m.b.t. Brexit en gerelateerde regelgeving, verwijzen wij u graag naar de volgende (Engelstalige) online bronnen:

  • VK website met officiële informatie voor mensen met de Engelse nationaliteit, die naar Nederland komen en hier zullen verblijven (o.a. informatie over verblijf, gezondheidszorg, autorijden en de Terugtrekkingsovereenkomst):
    https://www.gov.uk/guidance/living-in-the-netherlands

Informatie specifiek voor Nederlandse ondernemers:

Mijn favoriete venues (0)