Brexit

International Trade & Investment

Informatie over Brexit en de daaruit voortvloeiende onzekerheid is verspreid en gefragmenteerd. Hierdoor kan het soms overweldigend aanvoelen: u ziet door de bomen het bos niet meer. Rotterdam Partners wijst u de weg door de onzekerheid door alle relevante onderzoeken en bronnen, met daarbij wel de aantekening dat Brexit intrinsiek onzeker is.

Wat kunt u nu doen?

Wilt u weten wat u nu kunt doen om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de Brexit? Bekijk dan de pagina over de gevolgen van Brexit voor uw bedrijf. Daar vindt u alle informatie en relevante bronnen die u helpen bij de voorbereiding op de Brexit.

Zolang niet alles is besloten, is niets besloten

De Europese integratie heeft zich na de Tweede Wereldoorlog alleen maar in voorwaartse richting bewogen, een terugtrekkende beweging is nieuw voor alle stakeholders. Deze onzekerheid staat ook letterlijk verwoord in het gezamenlijk verslag dat het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU in december 2017 hebben uitgebracht over de eerste fase van de onderhandelingen: zolang niet alles is besloten, is niets besloten. Essentieel om te onthouden hierbij is dat er geen transitiefase komt als er geen akkoord is, dus vanaf na 29 maart 2019 zijn er helemaal geen afspraken over handel tussen het VK en Nederland, met alle belemmeringen die daarbij horen. Dit houdt echter niet in dat u het allemaal over u heen hoeft laten komen. Een goede voorbereiding, waarbij u hoopt op het beste, maar rekening houdt met het slechtste scenario, kan u een hoop onaangename verrassingen besparen als het VK daadwerkelijk de EU verlaat. Nederlandse bedrijven ondervinden nu al de gevolgen van Brexit vanwege de zwakkere sterling: in 2017 bleef het exportvolume naar het VK gelijk, terwijl de totale waarde steeg met ruim 10% tot 469 miljard euro.

Hoe wij u helpen

Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van wat er is gebeurd tot nu toe, welke fases er nu aan zitten te komen, de belangrijkste onderzoeken naar de gevolgen van Brexit voor Nederland die er tot zover zijn verschenen, de verschillende opties/scenario’s, de gevolgen voor u als ondernemer bij elk van deze scenario’s, wat u zelf nu al kunt doen als ondernemer op basis van de verschillende scenario’s en sectorspecifieke informatie. Ook vindt u onder aan de pagina hoe u contact kunt opnemen met onze International Trade & Investment afdeling, die u graag helpen met al uw vragen gerelateerd aan Brexit.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over Brexit contact met ons op.

Rotterdam Partners International Trade & Investment +31 10 790 01 40
brexit@rotterdampartners.nl
Mijn favoriete venues (0)