Maatregelen coronavirus: Het contact en samenwerken met Rotterdam Partners is de komende tijd anders. Lees meer informatie

De gevolgen van Brexit voor uw bedrijf

International Trade & Investment Related pages

De Britse uittreding uit de EU geschiedt na 29 maart 2019, twee jaar na het activeren van Artikel 50 door premier Theresa May. Op dit moment liggen er geen afspraken die door zowel het VK als de EU zijn geratificeerd. Dat houdt in dat er vanaf 30 maart 2019 op basis van WTO-regels gehandeld moet worden tussen het VK en Nederland. Het VK maakt dan geen deel meer uit van de Europese douane-unie, noch van de Europese interne markt. In onderstaande slide ziet u wat voor gevolgen er zijn voor de handel tussen het VK en Nederland bij de volgende scenario’s: zoals het er nu voorstaat met een no deal (WTO-regels), alleen lidmaatschap van de douane-unie (Turkije) en alleen lidmaatschap van de interne markt (Noorwegen).

De gevolgen van Brexit voor uw bedrijf

Brexit dreunt verder door in uw organisatie dan u denkt. Directe gevolgen als sterke schommelingen/dalingen in de waarde van het pond en inkopen van douanesoftware of inhuren van expediteurs bij uitvoer naar het VK, springen in het oog. Er zijn ook vele indirecte gevolgen, te denken valt aan het aanpassen van IT-systemen, het verleggen van datastromen als die nu via het VK lopen of uiteenlopende productstandaarden. Ook kunt u denken aan country of origin bepalingen die ervoor zorgen dat producten die u voorheen importeerde en als EU-product mocht behandelen, dit niet langer zijn omdat een te groot deel van de waarde toegevoegd wordt in het VK.

Naast directe en indirecte gevolgen binnen uw bedrijf, kunt u ook last krijgen van factoren buiten uw bedrijf: ook al is uw bedrijf goed voorbereid, uw toeleveranciers (en hun toeleveranciers) zijn dat misschien niet. Het is essentieel dat u met elkaar in gesprek gaat om de gevolgen zo veel mogelijk te mitigeren.

Brexit Impact Scan

Een snelle en adequate scan om de directe en indirecte effecten van Brexit op uw bedrijf in kaart te brengen wordt aangeboden door de Brexit Impact Scan. Op basis van uw bedrijfsprofiel krijgt u een duidelijk beeld van de gevolgen van Brexit voor uw bedrijf. De Brexit Impact Scan krijgt regelmatig een update om de laatste ontwikkelingen en inzichten mee te nemen in het gegeven advies.

De Ierse werkgeversorganisatie IBEC heeft een uiterst behulpzaam rapport (pagina 14-25) opgesteld waarin per point of impact wordt besproken wat concrete maatregelen zijn die bedrijven kunnen treffen om de schade van Brexit zo veel mogelijk te beperken.

Het volgende overzicht laat zien wat voor mogelijkheden er op tafel liggen; Michel Barnier maakt naar verluidt ook gebruik van dit schema. Een lichtblauw vak geeft aan dat er sprake is van gedeeltelijke harmonisering: dit zal het geval zijn bij alle post-Brexit-opties die op tafel liggen. Wat opvalt is dat geen van de opties zonder vrij verkeer van personen (Singapore, Canada en Turkije) en zonder het overnemen van EU-wetgeving, ook toegang heeft tot de gemeenschappelijke markt: deze landen moeten voldoen aan de country-of-origin bepalingen en hebben te maken met niet-tarifaire handelsbarrières (ntb’s). De EU treedt op als één partij in de Brexit-onderhandelingen, maar de individuele landen hebben natuurlijk verschillende belangen, afhankelijk van vele factoren, waaronder in hoeverre de nationale economie is verweven met de Britse. De Europese Commissie heeft een legalistische benadering richting de onderhandelingen: er wordt uitgegaan van de huidige verdragen. In de ogen van de Commissie en hoofdonderhandelaar Michel Barnier is het uiteindelijk aan de Britten hoeveel van hun rode lijnen zij willen opgeven om nog zo veel mogelijk toegang te hebben tot de gemeenschappelijke markt. De volgende sheet van de Europese Commissie geeft de rechtlijnige en legalistische benadering van de EU het duidelijkst weer (alle documenten die door de Commissie worden gepubliceerd over de Brexit-onderhandelingen vindt u hier):

De gevolgen van Brexit voor uw bedrijf

Mijn favoriete venues (0)