Maatregelen coronavirus: Het contact en samenwerken met Rotterdam Partners is de komende tijd anders. Lees meer informatie

Informatie over Brexit

International Trade & Investment Related pages

Op dit moment liggen er geen afspraken tussen het VK en de EU. Dit houdt in dat het VK na 29 maart 2019 geen EU-lid meer is. In december 2018 kwamen het EU-onderhandelingsteam en de regering van het VK tot een terugtrekkingsakkoord, een veelomvattend document van 585 pagina’s waarin de uittreding van het VK op vele gebieden uiteengezet stond. Een onderdeel hiervan was de transitiefase, die erin voorzag dat het VK in zowel de douane-unie als de interne markt zou blijven, van 30 maart 2019 tot en met 31 december 2020. Maar omdat het Britse parlement dit akkoord verwierp, zijn er nu geen afspraken over het vertrek van het VK uit de EU. Op handelsgebied betekent dit dat alle handel tussen het VK en de EU vanaf 30 maart 2019 onderworpen is aan WTO-regels.

De gevolgen voor uw bedrijf

Wilt u meer weten over de gevolgen van Brexit voor uw bedrijf? Bekijk dan deze pagina.

Mijn favoriete venues (0)