COVID-19: laatste info m.b.t. contact en samenwerken met Rotterdam Partners.  Lees hier meer

Webinar over marktkansen in Braziliaanse havens

Bent u benieuwd naar de handelsmogelijkheden in Braziliaanse havens en haventerminals? En hoe u deze mogelijkheden kunt benutten? Neem dan op 17 juni (16:00-17:00 uur) deel aan het webinar over de marktkansen in Braziliaanse havens. In dit webinar hoort u hoe u effectief deelneemt aan een gestructureerd programma om de handelsmogelijkheden in Braziliaanse havens en haventerminals te verkennen.

Havens in Brazilië

Brazilië is een van de belangrijkste exporteurs van grondstoffen (agrobusiness, ijzererts en ruwe olie) ter wereld. Bijna 95% van de Braziliaanse vracht stroomt door het havensysteem, met meer dan 215 haveninstallaties. Een goede logistieke infrastructuur is daarom erg belangrijk. Dit vereist modernisatie en een voortdurende uitbreiding van de capaciteit.

Grote kansen in een belangrijke sector voor Brazilië

Om de logistieke efficiëntie te vergroten, worden sinds 1993 havens en haventerminals aan het bedrijfsleven overgedragen. De Braziliaanse regering is van plan nog eens 22 haventerminals te veilen met een totale geschatte private investering van US$ 1,75 miljard.

Daarnaast worden er partijen gecontracteerd om haalbaarheidsstudies te ontwikkelen. Doel hiervan is om de privatisering van publieke havenautoriteiten en het havenbeheer goed te laten verlopen.

Hier liggen grote handelskansen voor Nederlandse bedrijven & kennisinstellingen.

Matrix en marktstudie

Tijdens het webinar wordt een matrix gepresenteerd met de marktkansen in Braziliaanse havens. Deze matrix geeft u een goed overzicht van de resultaten van een marktstudie over de Braziliaanse havensector (Engelstalig, pdf). Op die manier kunt u precies zien in welke Braziliaanse havens er marktkansen zijn voor uw bedrijf.

Programma

16:00 – 16:05 uur  – Opening door René Hanssens, Business Manager Trade & Acquisition, Rotterdam Partners
16:05 – 16:25 uur  – Presentatie Matrix met marktkansen in Braziliaanse havens door José Di Bella Filho, Managing Director van DBM Port Research and Projects
16:25 – 16:35 uur  Q&A
16:35 – 16:45 uur  – Presentatie Toolkit en traject voor markttoegang door Nico Smid, Business Development Manager Latin America, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
16:45 – 16:55 uur  – Presentatie Partner International Business programma (PIB): een publiek private samenwerking waarmee Nederlandse bedrijven hun internationale ambities kunnen realiseren door Astrid den Besten, Programma Manager PIB, RVO
16:55 – 17:00 uur  – Q&A

Deelname en kosten

Meld u aan voor het webinar. De uiterste aanmelddatum is 16 juni. Deelname is gratis. De voertaal is Engels.

Partners for International Business

Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek-private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. De Nederlandse overheid ontwikkelt samen met een Nederlands cluster van bedrijven en kennisinstellingen een 2- of 3-jarig actieplan. Hierin staan strategische activiteiten om een Nederlandse (sub-)sector – en het PIB-cluster in het bijzonder – zo goed mogelijk te positioneren in het buitenland.

Organisatie

Dit webinar wordt georganiseerd door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Nederlandse ambassade in Brasília en Rotterdam Partners.

Mijn favoriete venues (0)