Netwerken, Marketing en Communicatie

Rotterdam Partners richt zich actief op het versterken van de economie van Rotterdam. Dit doen wij onder andere door organisaties, personen en netwerken in en om de stad met elkaar te verbinden, door vraag en middelen rondom investeringsvraagstukken bij elkaar te brengen  en door actief en gericht te communiceren met bewoners, bezoekers, ondernemers en  studenten. Zo werken wij aan stevige verbindingen in het belang van de economische ontwikkeling van Rotterdam én aan positieve beeldvorming van de stad en het merk Rotterdam, in binnen- en buitenland.

Netwerken

Rotterdam Partners bevordert de dialoog en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen partners en netwerken in de stad en het stadsbestuur ( vanuit regionaal, nationaal en internationaal perspectief). Deze dialoog vindt onder andere  plaats in de International Advisory Board en de Rotterdam Economic Council en voedt het stedelijke economisch beleid. Gezamenlijk worden op belangrijke thema's concrete projecten gedefinieerd waarin de krachten van verschillende partijen worden gebundeld. De afdeling Netwerken, Marketing en Communicatie ondersteunt en participeert  met kennis en organisatiekracht  in de Rotterdam Economic Council en andere stadsbrede netwerken, zoals Rotterdamse Nieuwe.

Marketing en Communicatie

De communicatie van Rotterdam Partners is gericht op (potentiële) bezoekers, bewoners, expats, nationale en internationale reisindustrie, zakelijke bezoekersmarkt (MICE), nieuwe internationale bedrijfsvestigingen, gevestigde bedrijven, partners, pers en overige belanghebbenden. De afdeling Netwerken, Marketing en Communicatie zorgt voor doelgroep-specifieke informatie, de ontwikkeling en productie van online en offline communicatiemiddelen, campagnes en (inter)nationale persbenadering en het (mede) organiseren van evenementen. Hiermee draagt de afdeling bij aan het informeren en inspireren van deze doelgroepen en het versterken van het imago van  Rotterdam. Ook vervult de afdeling een sleutelrol in de uitvoering van de Rotterdamse city branding strategie en Joint Marketing, ter versterking van het merk Rotterdam.