Wat doen we

Rotterdam Partners: promotor van de Rotterdamse economie

Rotterdam Partners heeft als doel de Rotterdamse en regionale economie te versterken. Wij werken voor bedrijven, bezoekers en bewoners die al aanwezig zijn in de stad of van plan zijn naar Rotterdam te komen of zich hier te vestigen. Rotterdam Partners heeft een aantal kerntaken. Zo is Rotterdam Partners de verbindende schakel die lokale en regionale netwerken verbreedt, verstevigt en verbindt. Daarnaast faciliteren we bij het opzetten van activiteiten, het beantwoorden van vestigingsvraagstukken en het behandelen van economische kwesties en nemen we initiatieven die vernieuwing van de Rotterdamse economie bevorderen. Tenslotte brengen we vraag en aanbod bij elkaar op het gebied van toerisme, zakelijke evenementen en congressen.

Netwerken, Marketing en Communicatie

Rotterdam Partners richt zich actief op het versterken van de economie van Rotterdam. Dit doen wij onder andere door organisaties, personen en netwerken in en om de stad met elkaar te verbinden, door vraag en middelen rondom investeringsvraagstukken bij elkaar te brengen  en door actief en gericht te communiceren met bewoners, bezoekers, ondernemers en  studenten. Zo werken wij aan stevige verbindingen in het belang van de economische ontwikkeling van Rotterdam én aan positieve beeldvorming van de stad en het merk Rotterdam, in binnen- en buitenland.

Rotterdam Partners bevordert de dialoog en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen partners en netwerken in de stad en het stadsbestuur ( vanuit regionaal, nationaal en internationaal perspectief). Deze dialoog vindt onder andere  plaats in de International Advisory Board en de Rotterdam Economic Council en voedt het stedelijke economisch beleid. Gezamenlijk worden op belangrijke thema's concrete projecten gedefinieerd waarin de krachten van verschillende partijen worden gebundeld. De afdeling Netwerken, Marketing en Communicatie  ondersteunt en participeert  met kennis en organisatiekracht  in de Rotterdam Economic Council en andere stadsbrede netwerken, zoals Rotterdamse Nieuwe.

De communicatie van Rotterdam Partners is gericht op (potentiële) bezoekers, bewoners, expats, nationale en internationale reisindustrie, zakelijke bezoekersmarkt (MICE), nieuwe internationale bedrijfsvestigingen, gevestigde bedrijven, partners, pers en overige belanghebbenden. De afdeling Netwerken, Marketing en Communicatie zorgt voor doelgroep-specifieke informatie, de ontwikkeling en productie van online en offline communicatiemiddelen, campagnes en (inter)nationale persbenadering en het (mede) organiseren van evenementen. Hiermee draagt de afdeling bij aan het informeren en inspireren van deze doelgroepen en het versterken van het imago van  Rotterdam. Ook vervult de afdeling een sleutelrol in de uitvoering van de Rotterdamse city branding strategie en Joint Marketing, ter versterking van het merk Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jannelieke Aalstein, manager Netwerken, Marketing en Communicatie.


International Trade & Investment

Rotterdam Partners creëert en benut kansen op het gebied van acquisitie, uitbreiding en internationale handelsbevordering voor publieke en private partijen in de Rotterdamse regio. De afdeling International Trade & Investment werkt aan een sterker (sociaal) economisch klimaat voor haar doelgroepen. Dit zijn nieuwe internationale bedrijven, grote en middelgrote gevestigde internationale ondernemingen, internationaal georiënteerde bedrijven en de Rotterdamse beroepsbevolking. Ook richt deze afdeling zich actief op het informeren en ondersteunen van Expats, onder meer via een Expat Desk die is gevestigd in de stadspromotiewinkel Rotterdam Info aan de Coolsingel.

Het streven is om Rotterdam te positioneren als een krachtige en dynamische stadsregio waar het goed leven, werken en wonen is. Deze inspanningen leiden ertoe dat Rotterdam als vestigingsplaats een sterke positie inneemt op de wereldkaart.

Neem voor meer informatie contact op met Chantal Roest, manager International Trade & Investment.


Convention Bureau & Tourism Board

Rotterdam Partners informeert, inspireert en adviseert nationale en internationale inkopers en initiatiefnemers onafhankelijk en kosteloos over het toeristische aanbod van Rotterdam en over de mogelijkheden voor het houden van zakelijke evenementen en congressen in de stad. De afdeling Convention Bureau & Tourism Board is verantwoordelijk voor het benaderen van evenementenorganisatoren, het uitvoeren van site-inspecties voor potentiële klanten, het samenstellen van bidboeken en het interesseren van intermediairs om Rotterdam in het toeristisch aanbod op te nemen. De afdeling onderhoudt tevens relaties met het Rotterdamse bedrijfsleven dat zich bezighoudt met de toeristische en zakelijke bezoekersmarkt.

Meer informatie? Neem dan contact op de manager Convention Bureau & Tourism Board.

 

Hospitality

Rotterdam Partners streeft naar een optimale en onafhankelijke informatievoorziening over het relevante (zakelijk) toeristische en woonaanbod in de stad. Die informatievoorziening is gericht op bezoekers en bewoners van Rotterdam, maar ook op dienstverleners in de stad. De afdeling Hospitality van Rotterdam Partners is verantwoordelijk voor het aansturen van de stadspromotiewinkel Rotterdam Info Coolsingel. Daarnaast is er het informatiepunt Rotterdam Info CS op Rotterdam Centraal. Ook realiseert Rotterdam Partners informatiepunten op belangrijke toeristische knooppunten. Rotterdam Partners heeft tevens trainingsprogramma’s voor dienstverleners ontwikkeld met als doel de gastvrije houding richting bezoekers en bewoners te vergroten. De distributie van foldermateriaal en Welcome Sets en het verwerken van informatieaanvragen vanuit het bedrijfsleven zijn eveneens onderdeel van het hospitalitybeleid.

Neem voor meer informatie contact op met Renske Satijn, manager Service & Hospitality.