Onze missie, visie & strategie

Rotterdam Partners is de officiële Destination Marketing Organisatie & Investment Agency van de stad Rotterdam. Wij bouwen aan een duurzame groei van de Rotterdamse economie. Om dat te bereiken werken we dagelijks aan onze twee doelen: Rotterdam aantrekkelijk positioneren als stad & Rotterdam Partners aantrekkelijk positioneren als organisatie.

Wij willen dat Rotterdam wereldwijd bekend staat als een van de meest aantrekkelijke steden van Europa om je als bedrijf te vestigen, om als toerist te bezoeken, om een congres of ander zakelijk evenement te houden en je als talent te vestigen. Eenmaal hier omarmen deze bedrijven, bezoekers en bewoners Rotterdam en worden zij ware ambassadeurs van de stad. Wij willen dat iedereen Rotterdam kent als een gedurfde stad van voorlopers en divers op alle denkbare vlakken. Dat Rotterdam bekend staat als living lab vol innovatie, experiment en nieuw ondernemerschap, en als een sociaal veerkrachtige stad. Dit imago trekt de komende jaren een groeiend aantal internationale bedrijven, congressen en toeristen naar Rotterdam passend bij de identiteit van de stad. Deze groei van de stad draagt daarmee bij aan een levendige en leefbare stad voor Rotterdammers. En helpt het vooruitbrengen van de economische transitie van de stad.

Strategische prioriteiten

Om deze ambities te realiseren sturen wij vanuit onze regisseursrol op een integrale positionering en joint marketing van Rotterdam en brengen samenhang aan in de marketing, acquisitie en service keuzes voor de stad. Daarbij gelden de komende jaren de volgende strategische prioriteiten:

  • Wij sturen op groei die bijdraagt aan het versterken van de Rotterdamse economie en de sectoren die relevant zijn voor de economische transitie van de stad. Hierbij zijn de stedelijke ambities leidend: innovatie, digitalisering, duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit.
  • Wij werken gericht aan de verbetering van de aantrekkelijkheid van de stad voor bedrijven, bezoekers en bewoners en sturen op een positieve experience van Rotterdam.
  • Wij brengen kennis over de markt en relevante stakeholders bij elkaar om tot een integrale strategie en uitvoering te komen en vergroten daarmee de internationale marketing en sales kracht van de stad.

Zo bouwen wij mee aan een volgende sprong in de verdere ontwikkeling van een bloeiende toekomstbestendige economie van Rotterdam en aan een levendige en leefbare stad voor Rotterdammers.

Mijn favoriete venues (0)