Onze teams

Groot hart voor Rotterdam

Samen met de stad werken wij dagelijks met veel trots, plezier en inzet aan het succes van Rotterdam. Onze expertise is gebundeld in een zevental kleine teams, ieder met een eigen focus in dienstverlening en doelgroepen. Maar allen met een gemeenschappelijk doel: het vooruit helpen van Rotterdam.

Strategie, Processen & Business Intelligence

Het team Strategie, Processen & Business Intelligence heeft een regisseursrol in het ontwerpen en sturen van de strategie, de doelstellingen en de daarbij horende organisatie-inrichting. Het is verantwoordelijk voor de business intelligence (trends, data, onderzoeken, rapporten en andere relevante informatie) die het voor alle teams mogelijk maakt om te sturen en de juiste beslissingen te nemen en die de sales teams helpt bij een strategische en proactieve acquisitie. Het team Strategie, Processen & Business Intelligence is daarnaast verantwoordelijk voor de inrichting van de werkprocessen binnen Rotterdam Partners, die zorgen voor een optimale synergie en samenwerking tussen de medewerkers en de verschillende bedrijfsonderdelen. Voor de vertaling en inbedding van werkprocessen naar systemen werken zij nauw samen met het team Bedrijfsvoering.

Marketing & Communicatie

Het team Marketing & Communicatie is leidend in de positionering van Rotterdam als aantrekkelijke stad. Als regisseur van de integrale marketingstrategie van de organisatie ziet het team erop toe dat Rotterdam bekend en geliefd is bij de voor de stad relevante doelgroepen. En draagt het zo bij aan het aantrekken van internationale bedrijven, bezoekers en bewoners die een bijdrage leveren aan de duurzame economische toekomst en groei van Rotterdam. Marketing & Communicatie heeft ook een coördinerende rol in de uitvoering en toepassing van de marketingstrategie door de rest van de organisatie. Het team vertaalt de organisatiestrategie door in een marketingstrategie, met duurzame en conversie gedreven campagnes en platformen. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie uitingen van de organisatie.

Corporate Communicatie, Pers & Public Affairs

Het team Corporate Communicatie, Pers & Public Affairs zorgt ervoor dat Rotterdam aantrekkelijk is gepositioneerd als stad door actief te werken aan een positief imago van Rotterdam in internationale en nationale media. Deze positieve, kwalitatieve mediaberichtgeving is in lijn met de marketing en organisatiestrategie van Rotterdam Partners. Daarnaast heeft het team Corporate Communicatie, Pers & Public Affairs een regisseursrol in de positionering van Rotterdam Partners als aantrekkelijke organisatie. Het is verantwoordelijk voor het reputatiemanagement van de organisatie en voor de positieve relatie met stakeholders, die Rotterdam Partners helpt om doelen en missie te realiseren. Het team staat voor een uitstekende externe en interne dialoog van de organisatie door ervoor te zorgen dat medewerkers van Rotterdam Partners in staat zijn om consistent extern en intern te communiceren.

Convention Bureau & Tourism Board

Het team Convention Bureau & Tourism Board bouwt mee aan een duurzame groei van de Rotterdamse economie door Rotterdam te positioneren als aantrekkelijke stad voor internationale congressen, evenementen en beurzen die passen bij de economische groeiambities van de stad. En deze partijen voor Rotterdam aan te trekken. Het team stuurt ook op een groei van meerdaags internationaal toerisme passend bij de toeristische ambities van de stad. Dit doet het door Rotterdam te positioneren als aantrekkelijke toeristische bestemming bij internationale travel trade partijen die zich richten op de voor Rotterdam juiste toeristische doelgroepen.

International Trade & Investment

Het team International Trade & Investment bouwt mee aan een duurzame groei van de Rotterdamse economie door de stad te positioneren als aantrekkelijke vestigingslocatie voor internationale bedrijven. Om zo bedrijven en investeerders voor Rotterdam aan te trekken passend bij de economische groeiambities van de stad. Eenmaal hier leggen zij de rode loper uit voor deze bedrijven en hun medewerkers. Het Rotterdam Expat Centre – onderdeel van International Trade & Investment – biedt samen met het IND en publiekszaken een one-stop-shop voor expats. Daarnaast helpt het team Nederlandse bedrijven bij hun internationaliseringsdoelstellingen door deze bedrijven onder andere te introduceren in relevante internationale netwerken. En door inkomende en uitgaande handelsmissies te organiseren en bedrijven klaar te stomen voor hun eerste internationale stappen.

Rotterdam Experience, Hospitality & Events

Het team Rotterdam Experience, Hospitality & Events is verantwoordelijk voor een positieve en impactvolle experience van Rotterdam voor bezoekers. Daarmee creëert het ambassadeurs die Rotterdam aanbevelen bij anderen en zelf graag terugkomen. Het team werkt hiervoor nauw samen met een netwerk van partijen en organisaties in de stad die een rol spelen in de experience en gastvrije ontvangst van bezoekers. Het heeft ook een stimulerende en adviserende rol op het gebied van de Rotterdam experience. Het team draagt zelf bij aan een optimale Rotterdam experience door middel van een toekomstbestendige digitale hospitality van (toekomstige) bezoekers. En het staat garant voor een gastvrij welkom in de stad in de verschillende fysieke Rotterdam Tourist Information locaties.

Bedrijfsvoering

Het team Bedrijfsvoering draagt door optimale ondersteuning van processen en collega’s bij aan het halen van de organisatiedoelen. Dat doet het door zorg te dragen voor de continuïteit van de dienstverlening binnen en buiten de organisatie. Het team is verantwoordelijk voor het financieel management, de ICT-infrastructuur, de administratieve organisatie en de centrale inkoop van Rotterdam Partners. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de managementondersteuning, de HR en personeelsadministratie. Binnen het Schielandshuis draagt het team Bedrijfsvoering zorg voor de facilitaire dienstverlening aan zowel Rotterdam Partners als de andere bewoners van het pand.

 

Over Rotterdam Partners
Mijn favoriete venues (0)