International Advisory Board (IAB)

De International Advisory Board (IAB) is een unieke adviesraad bestaande uit internationale leiders uit wetenschap, bedrijfsleven en publieke sector. Eens per twee jaar komt de IAB bijeen om het college van B&W te adviseren over het stedelijk (economisch) beleid. De IAB wordt momenteel voorgezeten door Jan Peter Balkenende. De voorbereiding en organisatie is geheel in handen van Rotterdam Partners.