Rotterdam Woon Partners

Opgave

Een belangrijke opgave voor Rotterdam is hoogopgeleiden aan de stad te binden en aan te trekken, voor een sterkere economische positie: meer bestedingen in de Rotterdamse winkels en horeca, meer bedrijven die zich in Rotterdam vestigen, meer werkgelegenheid voor álle Rotterdammers.

Daarvoor is het nodig het imago van Rotterdam als woonstad bij te stellen. Het beeld van Rotterdam in generieke zin is in de afgelopen jaren meer in lijn gekomen met wat de stad nu te bieden heeft. Echter, op het gebied van wonen blijft het beeld achter en ervaren we, zowel bij hoogopgeleide bewoners als geïnteresseerden van buiten Rotterdam, beperkte kennis van de woonmilieus in de stad. Slechts een aantal wijken staan als aantrekkelijk te boek. Dus bouwen aan het imago van Rotterdam, bij de doelgroep hoogopgeleiden, is essentieel. Daarbij richten we ons op het behoud van huidige bewoners én het aantrekken van nieuwe bewoners.

Met de gemeentelijke ‘Woonvisie – koers naar 2030, agenda tot 2020’ als uitgangspunt is in 2016 een koers bepaald voor de komende jaren en een actieplan ontwikkeld. Deze plannen zijn afgestemd met Gemeente Rotterdam, woonpartners en leden van Platform Ontwikkelingen Rotterdam (POR).

Doelgroep

Rotterdam richt zich op het aantrekken en behouden van het midden en hoger segment bewoners. We hebben qua bevolkingssamenstelling met name een inhaalslag te maken in het aandeel hoogopgeleiden. De positionering van Rotterdam als woonstad is dan ook met name gericht op de hoogopgeleide (potentiële) bewoner. Dat kunnen studenten zijn, starters, gezinnen of herontdekkers. In de activiteiten legt Rotterdam Partners een accent op de startersdoelgroep, omdat we verwachten daar de meeste impact te kunnen realiseren.

Woonpartners

Met zo’n 30  woonpartners werkt Rotterdam Partners aan de promotie van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. Dit zijn woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en makelaars. Bekijk ook meer informatie over partnership of het overzicht van de huidige woonpartners.

Doet u mee?

Wilt u samen met ons en andere woonpartners bouwen aan het imago van Rotterdam als aantrekkelijke stad om te wonen? Laten we dan kennismaken. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Chantal Mies, Programmamanager Wonen.