Wonen in Rotterdam inspireert woningzoekenden zich breder te oriënteren

Wonen in Rotterdam

Uit imago-onderzoek (maart 2018) weten we dat er weinig beeld is van Rotterdam als woonstad, zowel bij bewoners als bij mensen die niet in Rotterdam wonen. Veel mensen azen op woningen in dezelfde (overspannen) wijken en zijn veelal beperkt op de hoogte van de mogelijkheden in andere delen van de stad.

Breder oriënteren

Wonen in Rotterdam inspireert woningzoekenden daarom zich juist breder te oriënteren in de stad. Nadat in 2017 een korte schets is gemaakt van alle 80 wijken die Rotterdam rijk is, hebben we begin van dit jaar focus aangebracht. Hierbij is gekeken naar de belangen van marktpartijen, gemeente en de bewonersdoelgroep:

 • waar vinden de grootste ontwikkelingen plaats op dit moment?
 • waar ligt de focus op vanuit de gemeentelijke programma’s?
 • waar zijn de hoogopgeleide woningzoekenden naar op zoek?

Deze focus is tot stand gekomen in overleg met gemeente en marktpartijen en met behulp van de inzichten uit het onderzoek naar de customer journey van hoogopgeleide starters en gezinnen.

Deelgebieden

De belangrijkste deelgebieden die uit deze inventarisatie naar voren zijn gekomen:

 • Delfshaven (deelgebied)
 • Feijenoord (deelgebied)
 • Centrum: Cool, Stadsdriehoek en Oude Westen (m.n. gezinnen)
 • Noord: Oude Noorden en Provenierswijk (m.n. gezinnen)

Customer journey onderzoek

Aan de hand van het customer journey onderzoek weten we wat belangrijk is voor hoog opgeleide starters en gezinnen in hun keuze voor een nieuw thuis. We brengen dan ook de betreffende gebieden in kaart aan de hand van verhalen van/over:

 • bewoners die vertellen hoe het is te wonen in de betreffende wijk
 • ondernemers die een rol hebben in de (sociale) ontwikkeling van het gebied
 • nieuwbouwprojecten die in de pijplijn zitten
 • makelaars over de bouwstijlen en de goede deal in deze deelgebieden. NB nieuwbouw, en de stijl uit de jaren 30 en daarvóór m.n. wordt door de doelgroep interessant bevonden
 • de huidige en toekomstige ontwikkelingen en de impact hiervan op de aantrekkelijkheid van deze gebieden (gebiedsaccountmanagers van de gemeente Rotterdam aan het woord)
 • leuke locaties in deze gebieden (winkels, horeca, speeltuinen, parken etc)

Inmiddels zijn gebiedsschetsen gemaakt van Delfshaven en Feijenoord, die van het centrumgebied (zie hierboven) wordt begin van het 4e kwartaal 2018 verwacht.

Meer informatie?

Neem contact met mij op.

Chantal Mies Programmamanager Wonen +31 10 790 01 50
c.mies@rotterdampartners.nl
Mijn favoriete venues (0)