Media Coverage 2017

Een selectie van internationale artikelen waarbij Rotterdam Partners in 2017 direct of indirect betrokken is geweest.