Maatregelen coronavirus: Het contact en samenwerken met Rotterdam Partners is de komende tijd anders. Lees meer informatie

Wonen

Woonpromotie: voor een sterker imago van Rotterdam als woonstad Quick links

Rotterdam is booming. De stad ontpopt zich als een trekpleister voor toeristen uit binnen- en buitenland, en woningen worden razendsnel verkocht en verhuurd. Uit het woon-imago onderzoek Rotterdam (2018) blijkt echter dat het beeld van Rotterdam als woonstad beperkt is. En dat áls mensen daar al een beeld bij hebben, dit meer negatief dan positief gekleurd is. In hun zoektocht naar een (nieuw) huis in Rotterdam focussen ze bovendien veelal op dezelfde populaire wijken, waar het lastig is een huis te bemachtigen.

Woonpromotie. Doet u mee?

Samen met zo’n 40 Woon Partners werkt Rotterdam Partners aan de promotie van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. Dit zijn woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en makelaars. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, en Rabobank Rotterdam als sponsor. Benieuwd wie zich als Rotterdam Woon Partner hebben aangesloten? Bekijk het overzicht van de huidige Woon Partners.

Wilt u vanuit uw eigen rol als corporatie, belegger, ontwikkelaar of makelaar ook bijdragen aan de promotie van Rotterdam als woonstad? Dan verwelkomen wij u graag als Woon Partner.

Kaders

De woonpromotiestrategie is bepaald aan de hand van de gemeentelijke ‘Woonvisie – koers naar 2030, agenda tot 2020’ (2016) en het addendum ‘Thuis in Rotterdam’ (maart 2019), en daarnaast het woon-imago onderzoek (2018) en de woonimago-ambitie, vastgesteld in juli 2019. Een actieplan is ontwikkeld, afgestemd met Gemeente Rotterdam, Woon Partners en leden van Platform Ontwikkelingen Rotterdam (POR), met wie wij samen werken aan de woonpromotie.

Foto’s: Iris van den Broek, Gerhard van Roon – Kunst en Vliegwerk RP, Hester Blankestijn, Daarzijn, Nicoline Rodenburg

Mijn favoriete venues (0)