Wonen

Woonpromotie: voor een sterker imago van Rotterdam als woonstad Related pages

Een belangrijke opgave voor Rotterdam is hoogopgeleiden aan de stad te binden en aan te trekken, voor een sterkere economische positie: meer bestedingen in de Rotterdamse winkels en horeca, meer bedrijven die zich in Rotterdam vestigen, meer werkgelegenheid voor alle Rotterdammers.

Wat is ons doel?

Daarvoor is het nodig het imago van Rotterdam als woonstad bij te stellen. Het beeld van Rotterdam in generieke zin is in de afgelopen jaren meer in lijn gekomen met wat de stad nu te bieden heeft. Echter, op het gebied van wonen blijft het beeld achter en ervaren we, zowel bij hoogopgeleide bewoners als geïnteresseerden van buiten Rotterdam, beperkte kennis van de woonmilieus in de stad. Slechts een aantal wijken staan als aantrekkelijk te boek. Dus bouwen aan het imago van Rotterdam, bij de doelgroep hoogopgeleiden, is essentieel. Daarbij richten we ons op het behoud van huidige bewoners én het aantrekken van nieuwe bewoners.

Met de gemeentelijke ‘Woonvisie – koers naar 2030, agenda tot 2020’ als uitgangspunt is in 2016 een koers bepaald voor de komende jaren en een actieplan ontwikkeld. Deze plannen zijn afgestemd met Gemeente Rotterdam, woonpartners en leden van Platform Ontwikkelingen Rotterdam (POR).

Op wie richten we ons?

Rotterdam richt zich op het aantrekken en behouden van de ‘sterke schouders’ in de stad. Omdat we qua bevolkingssamenstelling met name een inhaalslag moeten maken in het aandeel hoogopgeleiden, is de positionering van Rotterdam als woonstad dan ook met name gericht op de hoogopgeleide (potentiële) bewoner. Dat kunnen studenten zijn, starters, gezinnen of herontdekkers.

Met zo’n 30 woonpartners werkt Rotterdam Partners aan de promotie van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. Dit zijn woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en makelaars. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, en Rabobank Rotterdam als sponsor. Bekijk ook het overzicht van de huidige woonpartners hieronder en vind meer informatie over partnership.

Wat doen we?

Vanuit het label ‘Wonen in Rotterdam’ bouwen we aan het imago van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. Alles wat we doen, doen we op basis van de inzichten die we verkregen hebben uit onderzoek of die voortkomen uit consultatie van professionals bij gemeente & woonpartners. Instrumenten die we inzetten voor de marketingcommunicatie zijn de website van Wonen in Rotterdam, de maandelijkse nieuwsbrief, Facebook en Twitter. Daarnaast organiseren we een aantal keer per jaar een inspiratiebijeenkomst voor woningzoekenden om ze te helpen in hun zoektocht naar een nieuw (t)huis in Rotterdam.

Met wie doen we dat?

Samen met 35 woonpartners werkt Rotterdam Partners aan de promotie van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. Dit zijn woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en makelaars. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, en Rabobank Rotterdam als sponsor. Benieuwd wie zich als Rotterdam Woon Partner hebben aangesloten? Bekijk de lijst van huidige woonpartners.

Doet u mee?

Wilt u vanuit uw eigen rol als corporatie, belegger, ontwikkelaar of makelaar ook bijdragen aan de promotie van Rotterdam als woonstad? Dan verwelkomen wij u graag als woonpartner.

Mijn favoriete venues (0)