Imago-ambitie van Rotterdam als woonstad in de maak

Related pages

Rotterdam is booming. De stad ontpopt zich als een trekpleister voor toeristen uit binnen- en buitenland, en het is een razend populaire plek om te wonen. Uit het woonimago-onderzoek Rotterdam (2018) blijkt echter dat er maar heel weinig beeld is van Rotterdam als woonstad. En dat áls mensen al een beeld hebben, dit meer negatief dan positief gekleurd is. Door de Gemeente Rotterdam is er een woonvisie voor 2030 geformuleerd, waarin de focus ligt op de groeiende vraag naar wonen in Rotterdam. Het imago van Rotterdam als woonstad wordt hierin niet belicht. Vanuit Gemeente Rotterdam en Rotterdam Partners is er dan ook behoefte om een imago ambitie te formuleren. Een stip op de horizon. Het beeld dat mensen over een jaar of 10 hebben van Rotterdam als woonstad.

Formulering imago-ambitie

Daarom zijn we eind 2018 een traject gestart voor het formuleren van deze imago-ambitie. Deze zal als basis fungeren voor marketing en communicatie voor de woonstad Rotterdam de komende jaren. In samenwerking met stakeholders van de gemeente (beleid en directie) en marktpartijen wordt naar verwachting begin vierde kwartaal 2019 deze imago-ambitie vastgesteld. Branddoctors is het bureau dat Rotterdam Partners en gemeente in dit traject begeleidt.

Vervolg

In een volgende fase, als de woonimago-ambitie vastgesteld is, zal de vertaalslag gemaakt worden van ambitie naar marketing & communicatie. Daarmee krijgen de woonpartners, gemeente en Rotterdam Partners (Wonen in Rotterdam) handvatten om de imago-ambitie toe te passen in de dagelijkse marketing & communicatie praktijk.

Mijn favoriete venues (0)