Maatregelen coronavirus: Het contact en samenwerken met Rotterdam Partners is de komende tijd anders. Lees meer informatie

Onderzoeken in het kader van wonen en bewoners

Wonen in Rotterdam Related pages

Onderzoeken in het kader van wonen in Rotterdam

Er worden regelmatig onderzoeken gedaan door o.a. de gemeente Rotterdam die raken aan de promotie van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. Ondanks het feit dat deze onderzoeken gepubliceerd zijn, merken we dat niet iedereen op de hoogte is van deze rapporten. Vandaar dat we een aantal onderzoeken hier voor u als Rotterdam Woon Partner gebundeld hebben.

Mijn favoriete venues (0)