"Afwachten is geen optie, in ieder geval geen verstandige."

Op 15 januari werd de Brexit-deal die Britse premier May met de EU had onderhandeld, weggestemd door het Britse parlement. Hiermee is de toekomst rond de Brexit nog onzekerder dan ‘ie al was. Internationale ondernemers zien de ontwikkelingen met lede ogen aan. Wat kun je doen met zoveel onzekerheden? “Je zo goed mogelijk voorbereiden op wat er mogelijk komen gaat!” is het devies van het Nederlandse transport- en logistiekbedrijf Post-Kogeko.

Post-Kogeko is een allround logistieke dienstverlener, met activiteiten op het gebied van distributie, transport, warehousing en zeecontainertransport, met haar hoofdkantoor in het Zuid-Hollandse Maasdijk en met diverse vestigingen in het gebied rond Rotterdam. Het bedrijf is recent samengegaan met transportbedrijf A. Visbeen en zonen in Nieuwe Tonge onder de naam Daily Logistics Group. Actief in de logistieke sector is het logisch dat het bedrijf de Brexit-ontwikkelingen op de voet volgt. Als de Britten de EU verlaten zal er van alles veranderen rond het handelen met, en het vervoeren van en naar Groot Brittannië.

Marcus Post, commercieel manager bij Post-Kogeko is zich zeer bewust van het feit dat er nog verschillende scenario’s zijn, met allerlei mogelijke uitkomsten. “De grootste onzekerheid is of die hele Brexit wel doorgaat. Niets is zeker. Juist daarom is het zaak om je als ondernemer zo goed mogelijk voor te bereiden op verschillende scenario’s. Afwachten en niets doen is geen optie, in ieder geval geen verstandige!”

Actief bezig met voorbereidingen rond Brexit

Post-Kogeko is al een tijd actief bezig met haar voorbereidingen op de Brexit. Dat doet het bedrijf niet alleen, maar samen met douane, klanten en expediteurs. Een van de samenwerkingsverbanden waarin Post-Kogeko deelneemt is DailyFresh Logistics, die ook onder de DLG-paraplu valt. Gezamenlijk specialiseren de bedrijven zich in geconditioneerde groupage (bv. gecombineerd ambient-, koel- en vriestransport) en volle ladingen naar het Verenigd Koninkrijk.

Marcus Post: “Wij hebben met deze drie bedrijven 1,5 jaar geleden een Brexit werkgroep opgericht om de verschillende scenario’s in kaart te brengen. Nu focussen wij ons op de mogelijke harde Brexit per 29 maart 2019. Hiervoor zijn we in gesprek met de douane, klanten, ferrymaatschappijen, portbase, expediteurs en het ministerie, om zo goed mogelijk klaar te staan op 29 maart. Dit is echt een heel belangrijk proces en de douane is hierover zeer duidelijk: is de algemene documentatie (het EORI-nummer) of de specifieke documentatie (de zending zelf, of sectorspecifieke documenten) niet op orde, dan zit vanaf 30 maart de slagboom dicht. Het hele proces vergt een hoop tijd en energie, maar ook geld. Eén van de issues die daarbij spelen is hoever we moeten we gaan met investeringen en het aanpassen van onze ICT processen, met in ons achter hoofd dat de hele Brexit misschien niet eens doorgaat.”

Internationaal verhandelende bedrijven doen er goed aan zich te beseffen dat zij een keuze hebben uit twee alternatieven. Men kan werken met expediteurs, dat kan duurder zijn per zending/verscheping, of men kan softwaresystemen gebruiken. Deze vergen dan wel een grotere initiële investering, maar zullen op termijn goedkoper uitpakken. De keuze per bedrijf zal mede worden beïnvloed door de verwachtingen van het bedrijf zelf over de Brexit: komt die er en zo ja, hoeveel verwacht het bedrijf naar en van het VK te verhandelen of transporteren.

Samenwerken

Zaken waarmee Post-Kogeko in de Brexit-voorbereidingen te maken heeft gehad, zijn o.m. het informeren van klanten over het EORI-nummer (het nummer waarmee marktspelers in de EU-lidstaten door de douane worden geïdentificeerd), we hebben onze klanten gegroepeerd aan de hand van informatie en documenten die we beschikbaar hadden via EDI (Electronic Data Interchange, ofwel het digitaal en vaak online beschikbaar maken en uitwisselen van informatie), expediteurs geselecteerd en hebben onszelf aan Portbase gekoppeld. Nu zijn we bezig met het op orde krijgen van onze ICT systemen. We zijn niet klaar, maar hebben wel al veel in gang gezet en zijn op verschillende fronten bezig met afrondende gesprekken met partners.”

Omdat Post-Kogeko veel met de haven te maken heeft, staat het bedrijf ook in nauw contact met Havenbedrijf Rotterdam. “Met hen zitten we in verschillende overleggen. Ook komen we elkaar tweewekelijks tegen rond overleg bij Portbase. Dit zal een cruciale rol gaan spelen voor alle partijen die met hun operationele processen iets met de haven te maken hebben. Met of zonder Brexit.”

Tips voor andere ondernemers heeft Marcus ook, vooral op het gebied van regelgeving, supply chain en ICT: “Zorg dat je een EORI nummer hebt. Vraag dat nu aan. Zorg dat je goederencode van je producten op orde zijn en zorg dat je zoveel mogelijk digitaal kunt doen en verzenden!”

Mouwen opstropen en ervoor gaan

Rotterdam neemt als Gateway to Europe een centrale rol in als het gaat om handelsstromen van en naar het Europese vasteland. Wat de Brexit dan ook met zich meebrengt zal zeker van invloed zijn op bedrijven die via Rotterdam handelen en grondstoffen, materialen en goederen verschepen. Marcus Post ziet de toekomst voor Rotterdam zonnig tegemoet. “Rotterdam blijft de stad van je mouwen opstropen en ervoor gaan. Ik ben er wel van overtuigd dat wij in Rotterdam, en breder in Nederland op logistiek vlak zo goed mogelijk voorbereid zullen zijn op wat de toekomst ons gaat brengen. Geen, zachte, of harde Brexit.”

Mijn favoriete venues (0)