Wilbert Lek over de bezuinigingsopgave van Rotterdam Partners en zijn vertrek

Rotterdam Partners heeft vanaf 2023 te kampen met minder inkomsten. Dit zorgt ervoor dat we als organisatie scherpe en pijnlijke keuzes hebben moeten maken. Deze zijn helaas nodig om ook in de toekomst de juiste en voldoende impact te kunnen blijven maken voor de stad en haar ondernemers. In dit interview legt algemeen directeur Wilbert Lek uit welke besluiten we hebben genomen, waarom en hoe we naar de toekomst kijken.

Rotterdam Partners maakt eens in de vier jaar meerjarensubsidieafspraken met de gemeente Rotterdam. Omdat in 2023 een einde komt aan de termijn van vier jaar, moesten er voor de periode 2024-2028 nieuwe afspraken worden gemaakt. Met de grote opgaves die de stad Rotterdam heeft en de daarmee gepaard gaande financiële uitdagingen, kreeg ook Rotterdam Partners te horen dat er minder geld beschikbaar was voor deze periode. De gekorte basissubsidie en de stijgende kosten waar Rotterdam Partners, net als andere bedrijven, mee te maken heeft, leidde tot een onvermijdelijke bezuinigingsopgave.

Wilbert Lek: “Een bezuiniging van een dermate grote omvang dat het niet anders kon dan dat we een aantal zeer ingrijpende maatregelen hebben moeten nemen, die een groot effect hebben op onze organisatie. Om een gezonde en toekomstbestendige organisatie overeind te houden, moesten we besluiten met een aantal activiteiten te stoppen en daarmee gedwongen afscheid te nemen van een aantal van onze zeer vakbekwame collega’s. Dat is ontzettend pijnlijk.”

Welke maatregelen hebben jullie samen met de gemeente genomen?

“In de kern gaat het om drie grote besluiten. Allereerst stoppen wij met de Travel Trade activiteiten die wij vanuit ons Tourism Board leverden. We zien dat het type bezoeker dat wij als stad willen aantrekken vooral via digitale/online platforms individueel en rechtstreeks een reis boekt. Dit is een trend die we al enige jaren zien. De noodzaak ons daaraan aan te passen was al langer duidelijk, nu moeten we dat doen. Dat betekent dat we niet langer zelf Travel Trade partijen actief zullen benaderen of fysiek in de stad ontvangen. Uiteraard blijven we nog wel vol inzetten op het bereiken en aantrekken van bezoekers in lijn met de Visie Toerisme van de gemeente. Dat doen we via onze marketingcommunicatie, persactiviteiten en de acquisitie van congressen en zakelijke evenementen.”

Wat zijn de andere besluiten?

“Een tweede ingrijpende maatregel is de sluiting van de Rotterdam Tourist Information vestiging aan de Coolsingel. De afgelopen jaren hebben onze collega’s hier vol energie vele bezoekers van advies en inspiratie voorzien om de stad te verkennen. Toch zien we ook hier dat het type toerist dat we aantrekken naar de stad veranderende behoeftes heeft. Steeds meer bezoekers kiezen ervoor om online hun informatie op te zoeken als ze op de plek van bestemming zijn. De behoefte aan fysieke informatieverstrekking neemt af, niet alleen in Rotterdam overigens. Dat is een algemene trend en leidt er toe dat veel meer steden hun fysieke informatiepunten afschalen. Bezoekers die nog wel behoefte hebben aan fysieke informatieverstrekking kunnen we blijven helpen op onze andere Rotterdam Tourist Information locaties op het Centraal Station en Hoek van Holland, evenals in het Port Pavillion waarin we samenwerken met het Havenbedrijf. Daarnaast blijven we inzetten op het proactief opzoeken van bezoekers op drukke en populaire plekken in de stad met onze mobiele RTI-infobike.

Tot slot nemen we afscheid van het Schielandshuis. Het is een unieke plek om te mogen werken. Een gebouw met een heel rijke historie, altijd aanleiding voor een gesprek bij onze bezoekers. Maar na de pandemie is het pand te groot voor ons geworden en te duur, zowel in vierkante meterprijs als in energie en onderhoud. Daar komt bij dat we de afgelopen jaren de rol van hoofdhuurder, onderverhuurder en facilitair ondersteuner op ons hebben genomen. Dit behoort niet tot de kerntaken van Rotterdam Partners en daar stoppen we dus mee. In goed overleg met de gemeente hebben we onze huur daarom opgezegd en gaan we op zoek naar een goedkoper en kleiner kantoor ergens in de stad waar we eind dit jaar naar toe kunnen verhuizen.”

Is het vertrek uit het Schielandshuis ook de reden om die Rotterdam Tourist Information- locatie, de grootste vestiging die er is, te sluiten? Juist nu het toerisme na de pandemie weer aantrekt?

“De meest populaire locatie is onze vestiging op het Centraal Station. Voor de pandemie hielpen we daar al ruim twee keer zo veel bezoekers als aan de Coolsingel. Sinds het toerisme weer op stoom is gekomen, zien we dat CS de meest populaire locatie blijft. Ook vorig jaar hielpen we daar twee keer zo veel bezoekers. Het behouden van een fysiek bezoekerspunt op een drukke OV-locatie is dus belangrijk en vanuit de bezoekersstromen geredeneerd de minst slechtste keuze om te maken. Natuurlijk is het ongelooflijk balen dat we de vestiging aan de Coolsingel moeten sluiten, juist omdat we op die plek bezoekers echt een persoonlijke beleving konden meegeven van de stad en wat die hen te bieden heeft. Maar we denken dat we bezoekers ook op onze andere locaties een gevoel van beleving kunnen meegeven.”

Stoppen jullie nu helemaal met jullie inspanningen voor de bezoekerseconomie?

“Ik kan me voorstellen dat dat nu zo overkomt, maar het tegendeel is waar. We stoppen met een aantal activiteiten, maar we zetten onverminderd in om Rotterdam te positioneren als aantrekkelijke toeristische bestemming, voor zowel de zakelijk als de vrijetijdsbezoeker. Dat is en blijft ook de opdracht die we van de gemeente hebben. Er ligt een Visie Toerisme met een duidelijke ambitie. In het coalitieakkoord staat bovendien verwoord dat de positie van Rotterdam op het gebied van congressen en beurzen moet worden versterkt. Daar zetten we dus vol op in met zowel onze marketing als acquisitie. En wij bereiken heel veel bezoekers en gewenste bezoekers aan de stad, maar die groei zien we vooral in het digitale bereik. Wij vinden het belangrijk om daar te zitten waar onze bezoekers zijn, maar de wijze waarop verandert. Dat is dus steeds vaker digitaal of met mobiele infopunten op tijdelijke piekmomenten in de stad.”

Wat blijft Rotterdam Partners doen?

“Hoe pijnlijk deze keuzes ook zijn, de gemeente heeft het grootste deel van onze subsidie wel overeind gehouden omdat ze het belang inzien van hetgeen wij als organisatie dagelijks – samen met al onze partners in de stad – doen. Voor de komende vier jaar hebben we met de gemeente de afspraak dat we ons blijven inspannen voor de kerntaken die horen bij de oorspronkelijke missie en opdracht van Rotterdam Partners vanuit de gemeente. Te weten de marketing van de stad (city branding, internationale positionering, internationale media), de internationale acquisitie van bedrijven en MICE (meetings, incentives, congresses en events), internationale handelsbevordering, het aantrekken van bezoekers, en netwerk- en stakeholdermanagement ten behoeve van het Rotterdamse bedrijfsleven. Dat zullen we moeten doen met minder mensen dan voorheen. Dat hopen we op te vangen door scherpere keuzes te maken in wat we nog wel en niet doen. Maar ook door veel meer in te zetten op digitalisering van onze dienstverlening waar dat kan.

Dus ook in 2024 blijven we de citymarketing van de stad doen en gaan door met het internationaal positioneren van Rotterdam via campagnes en media. We blijven vol inzetten op de internationale acquisitie van congressen en bedrijven die een waardevolle bijdrage leveren aan Rotterdam en haar bewoners. We gaan door met onze internationale handelsbevorderingsactiviteiten. En we blijven ons inspannen om bezoekers aan de stad en expats zo gastvrij mogelijk te ontvangen. Uiteraard blijven we daar onze partners in de stad bij nodig hebben. Want ook dat is de opdracht die wij van de gemeente hebben gekregen, en ik citeer hier maar even het coalitieakkoord: We vertrouwen erop dat het Rotterdamse bedrijfsleven, dat ook in grote mate profiteert van de inspanningen van Rotterdam Partners, inspringt om de resterende 20% van de financiering voor haar rekening te nemen.

Wij zijn als Rotterdam Partners realistisch. We weten dat een groot deel van onze partners zelf zware crisisjaren achter de rug heeft. Dus zien we in onze zoektocht om waar mogelijk meer geld op te halen uit de markt, mogelijkheden maar zeker ook grenzen aan wat we van onze partners mogen en kunnen verwachten. Daar is overigens bij de gemeente ook begrip voor.”

Is er al iets bekend over een nieuwe plek voor het kantoor van Rotterdam Partners en het Expat Centre?

“We zijn de zoektocht net gestart. We hebben nog tot einde van het jaar om een geschikte nieuwe plek in de stad te vinden. Voorlopig zijn we dus nog gewoon te vinden in het Schielandshuis.”

Deze week heb je jouw vertrek aangekondigd, waarom?

“Ik snap dat in de beeldvorming deze timing ogenschijnlijk ongelukkig overkomt. Maar mijn keuze om voor een nieuwe uitdaging te kiezen is een heel persoonlijke afweging geweest die losstaat van de fase waarin Rotterdam Partners zich begeeft. Per 1 oktober aanstaande zal ik gaan starten als Managing Director Events bij Golazo Sports Nederland. Golazo is de organisator van de NN Marathon Rotterdam, naast de ruim 40 andere hardloop-, wandel- en fietsevenementen en maakt deelt uit van de Golazo Groep dat op diverse manieren en via meerdere bedrijven mensen gezonder en gelukkiger wil maken. Voor mij een mooie kans die naadloos aansluit bij mijn persoonlijke ambitie voor de toekomst.

Is er meer bekend over jouw opvolging?

“De Raad van Toezicht buigt zich over mijn opvolger. Tot die tijd is de organisatie in goede handen bij het bestaande managementteam. Overigens ben ik voorlopig nog niet weg en blijf ik nog aan tot 1 oktober. Tot die tijd zal ik me samen met de managers blijven inspannen om Rotterdam Partners door deze uitdagende periode heen te begeleiden. Ik geloof in Rotterdam Partners, de kracht van de organisatie en het onderscheidend vermogen dat de collega’s dag in dag uit weten te maken.”

Mijn favoriete venues (0)