Jeroen Kuyper treedt terug als Algemeen Directeur van Rotterdam Partners

08-05-19

De Raad van Toezicht van Rotterdam Partners deelt mee dat Jeroen Kuyper is teruggetreden als Algemeen Directeur van Rotterdam Partners.

Verschillen van inzicht bij het tot stand komen van de nieuwe strategie en het te voeren beleid zijn hiervoor de aanleiding. In goed onderling overleg is besloten om uit elkaar te gaan. Jeroen Kuyper laat weten met veel betrokkenheid en overtuiging gewerkt te hebben voor Rotterdam Partners en wenst de organisatie en haar medewerkers alle goeds voor de toekomst. De taak van algemeen directeur zal tijdelijk worden waargenomen door Jannelieke Aalstein, adjunct-directeur van Rotterdam Partners.

De Raad van Toezicht dankt Jeroen voor de professionele inzet die hij heeft getoond voor Rotterdam Partners en wenst hem veel succes bij het vervolg van zijn loopbaan.

 

Jeroen Kuyper

 

 

Foto bovenaan: Iris van den Broek

Mijn favoriete venues (0)