Positionering Rotterdam als aantrekkelijke woonstad

27-01-17

Een sterker imago van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, is een van de ambities van Rotterdam Partners. Dat lukt alleen als alle betrokken partijen daar aan bijdragen; ieder vanuit zijn eigen rol als investeerder, ontwikkelaar, corporatie, makelaar, vanuit gemeentelijke projecten en Rotterdam Partners als promotor van Rotterdam.

Maar als we het hebben over Rotterdam als aantrekkelijke woonstad… waar denken we dan aan? Hebben we het dan over hetzelfde? Dat gezamenlijke vertrekpunt is onlangs vastgesteld: ‘ruimte’, ‘contrast’ en ‘energie’ zijn de ingrediënten waarmee we gaan bouwen aan het imago van Rotterdam. U leest er meer over in het positioneringsdocument ‘Living Stories. Rotterdam: de stad van je leven.’

Rotterdam Partners en Gemeente Rotterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot het bepalen van de positionering. Het positioneringsdocument is het resultaat van een aantal sessies dat in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden met gemeentelijke beleids- en communicatieprofessionals, de Taskforce Positionering (bestaande uit een tiental marktpartijen) en de Stuurgroep Woonpromotie.

Met het definiëren van de positionering staan we aan het begin van het gezamenlijk vermarkten van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. Binnenkort gaan we aan de slag met de vertaalslag naar de praktijk: de toepassing in de marketingcommunicatie. Hiervoor vindt op 30 januari een sessie plaats met degenen die ook bij het voortraject betrokken waren. Later worden ook de andere woonpartners uitgenodigd voor een dergelijke sessie.

Download positioneringsdocument ‘Living Stories. Rotterdam: de stad van je leven.’

Mijn favoriete venues (0)