Wonen in Rotterdam succesvol opgebouwd en overgedragen aan Gemeente

04-01-21

In de loop van de jaren is het pakket aan verantwoordelijkheden voor Rotterdam Partners steeds verder uitgebreid. Dusdanig dat het vroeg om een herijking, met duidelijke kaders. Die zijn eind 2019 bepaald in overleg met de gemeente en vastgelegd in de meerjarenafspraken 2020-2023. Rotterdam Partners bouwt aan duurzame groei van de Rotterdamse economie en richt zich op het aantrekken (en behouden) van internationale bezoekers en bedrijven. Omdat het Programma Wonen buiten deze scope valt, is besloten dit over te dragen aan de gemeente. 2020 is aangehouden als overgangsjaar; inmiddels heeft de overdracht plaatsgevonden.

Sinds de start van het Programma Wonen in 2016 heeft Rotterdam Partners een stevig netwerk opgebouwd van professionals binnen gemeente en markt met inhoudelijke en financiële betrokkenheid. Met hen is een sterk instrumentarium ingericht, dat met behulp van het woningaanbod, mooie verhalen van bewoners en professionals, informatie en foto’s op wijkniveau en praktische tips woningzoekenden inspireert in hun zoektocht naar een nieuw thuis. Maar liefst 2/3 van alle woningzoekenden is inmiddels bekend met Wonen in Rotterdam (bron: Blauw Research, 2019, in opdracht van Gemeente Rotterdam). Met het formuleren van een imago-ambitie van Rotterdam als woonstad is gezamenlijk een stip op de horizon gezet waar de komende jaren naar toe gewerkt kan worden.

Rotterdam Partners bedankt de gemeente, alle woonpartners en Rabobank Rotterdam voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. En kijkt met vertrouwen naar de continuering van Wonen in Rotterdam, in handen van Gemeente Rotterdam.

Meer info: www.woneninrotterdam.nl

Mijn favoriete venues (0)