Maak kennis met onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het bestuur van onze organisatie. Het bestaat momenteel uit vijf leden die minimaal vier keer per jaar bij elkaar komen. Gezamenlijk vormen zij een afspiegeling van het volledige takenpakket van Rotterdam Partners. Het zesde lid is de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Tot voor kort was Allard Castelein directeur en daarmee Raad van Toezicht lid. Zodra bekend is wie Allard Castelein als directeur gaat opvolgen, zullen wij de nieuwe directeur aan deze pagina toevoegen.

Mijn favoriete venues (0)