Maak kennis met onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het bestuur van onze organisatie. Het bestaat uit vijf leden die minimaal vier keer per jaar bij elkaar komen. Gezamenlijk vormen zij een afspiegeling van het volledige takenpakket van Rotterdam Partners.

Mijn favoriete venues (0)