Rotterdam Economic Partners

In het netwerk ‘Rotterdam Economic Partners’ (voorheen Rotterdam Economi Council)zijn bestuurders van toonaangevende bedrijven, maatschappelijke, culturele en kennisinstellingen vertegenwoordigd. Met hun kennis en ervaring dragen de leden bij aan een gedragen economisch beleid, in goede afstemming met het College van Burgemeester & Wethouders en de directie van de gemeente. Zo worden op grote economische thema’s expertsessies en themadiscussies georganiseerd.. Rotterdam Partners benut deze expertise ook zelf voor activiteiten die de economie versterken, zoals het aantrekken van bedrijven, congressen, zakelijke evenementen en projecten. De leden treden ook op als (internationaal) ambassadeur voor Rotterdam.

Bekijk de leden van de Rotterdam Economic Partners.


De Rotterdam Economic Partners worden door Rotterdam Partners ingezet bij de volgende taken:
1.    Initiëren van economische projecten.
2.    Opbouwen van het Corporate Social Responsibility netwerk. Rotterdam Economic Partners speelt een belangrijke rol bij het vervullen van de ambitie tot Impact Investing, met name door het inzetten van het netwerk van de leden.
3.    Bevorderen van dialoog tussen partners in de stad en het stadsbestuur. Rotterdam Partners organiseert bijeenkomsten voor en met leden: expertpanels, werkconferenties en kennisbijeenkomsten rond actuele en relevante thema’s en ontwikkelingen. Daarnaast organiseert Rotterdam Partners jaarlijks de D.G. van Beuningenlezing.
4.    Joint branding. Rotterdam Partners ondersteunt leden om zich te manifesteren als Rotterdams bedrijf en zet de leden in voor het behalen van haar doelstellingen.


Neem voor meer informatie over Rotterdam Economic Partners contact op met
Sander de Iongh, senior strateeg.