Sterke groei buitenlandse bedrijven in Zuid-Holland

24-04-18

In 2017 hebben 115 buitenlandse bedrijven een vestiging in Zuid-Holland geopend of bestaande activiteiten uitgebreid. Samen zorgen deze bedrijven voor ruim 2.300 banen en investeren ze meer dan een half miljard euro in de regio. The Hague Business Agency, Rotterdam Partners en InnovationQuarter werken sinds 2014 actief samen in het wereldwijd op de kaart zetten van de regio, en het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven. En met succes: ruim 30% van de buitenlandse bedrijven die zich 2017 in Nederland vestigden koos voor Zuid-Holland, ten opzichte van 20% in 2014.

Meeste investeringen afkomstig uit China en Verenigde Staten

In 2017 zijn de meeste buitenlandse bedrijven, die een nieuwe of uitbreidingsinvestering in de Zuid-Hollandse regio hebben gedaan, afkomstig uit China (27 bedrijven) en uit de VS (21). Ook in de afgelopen jaren waren de meeste bedrijven uit deze twee landen afkomstig.

Mooie voorbeelden van Chinese bedrijven die zijn neergestreken, zijn Nuctech (securitybedrijf met een Europees hoofdkantoor in Rotterdam), Astronergy (marketing- & saleskantoor voor zonnepanelen in Zoetermeer) en ZoneCom (Europees hoofdkantoor in Den Haag, actief in de gamingsector).

Grote namen uit de VS die in Zuid-Holland zijn neergestreken of hebben uitgebreid, zijn Cisco (vestiging van lokaal kantoor in Den Haag), Rambus (uitbreiding kantoor en activiteiten in Rotterdam) en DXC Technology (nieuw Nederlands hoofdkantoor in Rijswijk)

Nieuwe landen van herkomst, nieuwe sectoren

Opvallend is de sterke groei in 2017 van het aantal bedrijven afkomstig uit India en Zuid-Afrika. Zo zijn er 8 bedrijven uit India en 5 uit Zuid-Afrika naar Zuid-Holland gekomen.

Opmerkelijk is ook de toename in de afgelopen jaren van bedrijven actief in de ‘Next Economy’, waaronder behoorlijk veel jonge technologische bedrijven die Zuid-Holland kiezen als vestigingslocatie vanwege haar sterke innovatie-ecosysteem. In 2017 zijn maar liefst 27 van de 115 bedrijven actief in de sectoren Hightech en IT. Gevolgd door 14 bedrijven uit de Maritieme/Offshoresector, 11 werkzaam op het gebied van Life Sciences & Health en 10 in de sector Safety & (Cyber)Security.

289 bedrijven vanuit Investor Relations programma bezocht

Naast het aantrekken van nieuwe bedrijven werken The Hague Business Agency, Rotterdam Partners en InnovationQuarter ook actief aan de ondersteuning van de al gevestigde buitenlandse bedrijven in de regio. Dit maakt onderdeel uit van het nationale Investor Relations programma, dat mede door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt gefinancierd. Vanuit dit programmma hebben de drie acquistiepartners in 2017 in totaal 289 bedrijven bezocht.

Succesvolle samenwerking op acquisitie in regio Zuid-Holland

Het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen is van groot belang voor Nederland en de regio Zuid-Holland. Het draagt bij aan de economische groei en creëert werkgelegenheid. Zo zorgen de 115 buitenlandse bedrijven, die in 2017 zijn begeleid, naar eigen inschatting binnen drie jaar voor 1.986 nieuwe en 366 behouden arbeidsplaatsen. Bovendien investeren deze bedrijven gezamenlijk 543,79 miljoen euro in de regio.

Het voltooien van de 115 investeringsprojecten is een gezamenlijk succes van de regionale partners Rotterdam Partners, The Hague Business Agency en InnovationQuarter, samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De acquisitiepartners werken sinds 2014 zowel strategisch als uitvoerend nauw samen, met succes. Sinds 2014 is het aantal projecten dat de regionale partners samen met de NFIA hebben weten te realiseren met maar liefst 76% gestegen*. Bovendien heeft in 2017 31% van alle buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigden gekozen voor de regio Zuid-Holland, ruim boven het regionale aandeel in de nationale economie. In 2014 bedroeg dit percentage 20%.

* Dit betreft de projecten die door Rotterdam Partners, The Hague Busines Agency en InnovationQuarter in samenwerking  met de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) zijn afgerond.

Header foto: Gerhard van Roon, Kunst en Vliegwerk RP
Mijn favoriete venues (0)