Wethouder Kasmi geeft startsein IT Campus Rotterdam

29-10-18

Wethouder Kasmi gaf maandag 29 oktober 2018 het officiële startschot voor IT Campus Rotterdam op het RDM terrein. IT Campus Rotterdam is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, primair onderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs en de lokale overheid. Zij zetten zich in voor meer en beter IT-talent voor Rotterdam door het verrijken van het onderwijs, verbeteren van digitale vaardigheden en een gezamenlijke IT-agenda.

Mismatch op de arbeidsmarkt

In Rotterdam constateren bedrijfsleven, onderwijs en overheid dat er een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch is op de IT-arbeidsmarkt. Uit cijfers blijkt dat zonder ingrijpen dit probleem steeds groter wordt: jaarlijks groeit de ICT-sector in Rotterdam met 8,8% (Rotterdam Monitor Creatieve Industrie, 2018). De instroom is echter beperkt. Van de 100.000 studenten aan Rotterdamse mbo- en hbo-instellingen, volgt slechts 4% een ICT-opleiding (Studiekeuze123, 2018).

Partners

Ron Kooren, voorzitter van de stuurgroep IT Campus Rotterdam: “Het enthousiasme dat we de afgelopen maanden met het opbouwen van IT Campus Rotterdam hebben ervaren is ongekend. Bedrijven, onderwijsinstellingen én overheid doen mee. In het onderwijs werken we samen met alle grote primair en voortgezet onderwijs koepels en de pabo’s. Het is uniek in Nederland dat de hele onderwijsketen – van primair onderwijs tot het mbo en het hbo – zich verbindt aan deze IT Campus. VNO-NCW Regio Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Rotterdam Partners zijn vanaf het begin intensief betrokken. Inmiddels hebben Deltalinqs, MKB Rotterdam zich, samen met de onderwijspartners en een groeiend aantal individuele bedrijven, ook achter de ambitie van IT Campus Rotterdam geschaard om zo samen te werken aan meer en beter IT-talent voor de stad!” IT Campus Rotterdam werkt op het RDM-terrein én online aan een programma voor de stad om het netwerk van bedrijven, onderwijs en overheid verder met elkaar te verbinden, met bestaande én nieuwe initiatieven.

Henk de Bruijn, Havenbedrijf Rotterdam, onderstreept het belang van het initiatief IT Campus Rotterdam: “Digitalisering is essentieel. Het Havenbedrijf Rotterdam vindt de komst van IT Campus Rotterdam dan ook erg belangrijk en doet daarom volmondig mee. Het is van groot belang dat meer opleidingen een IT-component krijgen, want we hebben als Rotterdam veel meer IT-talent nodig: in de logistiek, voor de energietransitie en allerlei andere sectoren.”

Jong en oud

IT Campus Rotterdam wil talent ontwikkelen in alle leeftijdscategorieën en richt zich daarom op zowel kinderen als studenten, werkzoekenden als werknemers en andere professionals. De campus ontwikkelt uiteenlopende initiatieven met haar partners voor het digitaal vaardig maken, opleiden, bijscholen en omscholen van diverse doelgroepen.

Initiatieven

IT Campus Rotterdam draagt op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van IT-talent in de stad. Onder andere het versterken van de digitale vaardigheden van 50.000 Rotterdamse basisschoolleerlingen door middel van workshops en het verrijken van minoren en keuzedelen door opdrachten, kennis, materialen en begeleiding uit het bedrijfsleven. Bovendien zet IT Campus Rotterdam zich in voor meer hybride docenten en versnelt de campus de ontwikkeling van nieuwe associate degrees (2-jarige praktische hbo opleiding). Op deze manieren zijn meer mensen in staat digitale vaardigheden te ontwikkelen, wordt talent verder uitgedaagd en hebben deze mensen bovendien een betere match met de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Mijn favoriete venues (0)