Rotterdam Makers District: dé plek voor innovatieve maakindustrie

Het Makers District, bestaande uit de gebieden RDM Rotterdam en Merwe-Vierhavens (M4H), leent zich perfect voor jonge bedrijven om door te groeien naar grote gevestigde ondernemingen.

Grote bedrijven kunnen hier experimenteren met nieuwe producten of processen. Er worden nieuwe technologieën uitgedacht, getest en toegepast. Deze nieuwe technologieën zijn gebaseerd op digitalisering, robotisering, additive manufacturing, en op het toepassen van nieuwe, duurzame energie en materialen. Dit maakt het Rotterdam Makers District tot een proeftuin en etalage van de nieuwe economie. Voor iedereen zichtbaar.

De meerwaarde van het Rotterdam Makers District zit niet alleen in de fysieke ruimte, maar vooral ook in een bedrijfsklimaat dat samenwerking en ondernemerschap stimuleert en versterkt. De samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio is cruciaal. Jongeren maken hier kennis met de technieken van de toekomst.

Het Rotterdam Makers District zet in op een verdere verbinding M4H en RDM. Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen. Het Rotterdam Makers District ontwikkelt zich steeds meer tot een levendig gebied met woningen, een breed scala aan voorzieningen, cultuur en evenementen.

Download hier de Visie en strategie Rotterdam Makers District.

Foto bovenaan (c) Guido Pijper

Mijn favoriete venues (0)