Economie van Rotterdam in de lift

05-03-19

Het gaat goed met de Rotterdamse economie. Het aantal inwoners groeit, net als het aantal banen en bezoekersaantallen. In 2018 was een verdere daling van de werkloosheid te zien, van 8% in 2017 naar 6% in 2018. Dit blijkt uit de Economische Verkenning Rotterdam 2019, die op 4 maart werd gepresenteerd.

Het MKB is een belangrijke aanjager van de economische groei van de stad. Snel groeiende sectoren in de Rotterdamse economie zijn de zorg, IT, specialistische zakelijke diensten, cultuur en recreatie, bouw en horeca. Ook de haven blijft een belangrijke factor voor de Rotterdamse economie. Hier is een verschuiving zichtbaar en worden maritieme diensten, energietransitie en de innovatieve maakindustrie steeds belangrijker. Over de Rotterdamse economie in zijn totaliteit kan worden gezegd dat deze zich verbreedt naar een diensteneconomie.

Groei werkgelegenheid, Rotterdam Zuid en MKB

De Rotterdamse werkgelegenheid is in 2018 met 2,8% gestegen vergeleken met het jaar ervoor, wat betekent dat er meer dan 10.000 banen zijn bijgekomen. De economische groei van Rotterdam verspreidt zich over de stad en omvat naast het centrum ook wijken op Rotterdam Zuid.  Toename van werkgelegenheid was in 2018 op Zuid o.a. duidelijk zichtbaar in wijken als Feijenoord, IJsselmonde en Charlois. In Rotterdam is ongeveer 69% van de werkzaam in het MKB, dat in 2018 groeide met 7.700 banen.

Bezoekers en inwoners

Ook het aantal bezoekers en het aantal inwoners in Rotterdam zijn verder gestegen. Het aantal hotelovernachtingen groeide in 2018 met 15% t.o.v. 2017. Het aantal inwoners groeit al jaren (tussen 2017 en 2018 met ongeveer 5.500) en deze groei zal naar verwachting de komende jaren voortzetten, tot circa 700.000 in 2035.

Uitdagingen

Voortzettende groei komt met uitdagingen op terreinen als woningbouw, bedrijfslocaties, infrastructuur, bereikbaarheid, scholing en inclusiviteit. De Economische Verkenning Rotterdam 2019 benoemt deze thema’s en heeft ook aandacht voor de nieuwe economie, duurzaamheid en circulariteit, maar ook voor digitalisering en nieuw ondernemerschap. Hiervoor zullen in 2019 drie nieuwe actieprogramma’s worden gelanceerd, zo kondigde wethouder Barbara Kathmann (Economie, Wijken en kleine kernen) aan: Startup Rotterdam, Nieuw Ondernemerschap en Next Delta.

De Economische Verkenning Rotterdam 2019 is beschikbaar op deze website. Lees ook het nieuwsbericht van Gemeente Rotterdam.


Header foto: Guido Pijper

Mijn favoriete venues (0)