IABx Toerisme rapport overhandigd aan wethouder Kasmi

20-09-19

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) heeft vrijdag 20 september het rapport ‘The Rotterdam Way’ in ontvangst genomen. In het rapport staan de aanbevelingen van de International Advisory Board (IAB) over de toekomst van toerisme in Rotterdam. Deze speciale toerisme-editie van de IAB werd eerder dit jaar georganiseerd door Rotterdam Partners. De aanbevelingen in het rapport dienen als belangrijke input voor de nieuwe toeristische visie van wethouder Kasmi.

Travel & Tourism is wereldwijd een van snelst groeiende economische sectoren. De zeven internationale experts die deel uitmaken van de IABX toerisme hebben de afgelopen maanden hun kennis en licht laten schijnen op de stad om tot een advies te komen hoe Rotterdam kan profiteren van het aantrekkende toerisme. Welke waarde heeft toerisme voor Rotterdam in de toekomst? Op welke manier kan toerisme in Rotterdam het beste op een duurzame manier bijdragen aan de lokale economische ontwikkeling? En hoe kan toerisme bijdragen aan andere belangrijke aspecten zoals levendigheid, leefbaarheid en het DNA van de stad?

Als onderdeel van de IABx Toerisme spraken de IABx-leden (allen deskundig op het gebied van reizen, toerisme en stedelijke ontwikkeling) met het Rotterdamse stadsbestuur en diverse betrokkenen uit de stad op het gebied van toerisme en stedelijke ontwikkeling. Daarnaast bezochten zij een groot aantal toeristische locaties en gebieden die uniek zijn voor Rotterdam. Het IABx rapport bundelt de bevindingen en adviezen van de experts.

‘Bezoekerseconomie’ in plaats van ‘toerisme’

De experts adviseren in het rapport het stadsbestuur om het bij het formuleren van de nieuwe visie niet te hebben over toerisme, maar over de ‘bezoekerseconomie’. Dit impliceert een bredere,  ‘holistische’ blik. Niet alle bezoekers van onze stad zijn immers toeristen, zo stellen zij. Bezoekers zijn ook zakelijke reizigers (voor bedrijven, congressen), mensen die familie bezoeken, studenten. Door het fenomeen breder te bekijken dan louter toerisme komen ook meer en andere effecten in beeld.

Betrek wijken en gemeenschappen

Daarnaast benadrukt de IAB in haar rapport dat een visie of beleid een goede mix moet zijn tussen ‘top-down’ en ‘bottom-up’ benaderingen. Dit betekent dat een toerisme-aanpak niet alleen kan uitgaan van stedelijk beleid van een gemeentelijke organisatie, maar dat Rotterdamse wijken en gemeenschappen actief worden betrokken bij het bepalen van wat onderdeel uitmaakt van de bezoekerseconomie en welke grenzen er zijn.

Alleen zo kan de wens van de gemeenteraad, dat alle Rotterdammers profiteren van toerisme (of ‘de bezoekerseconomie’) worden gerealiseerd.

Vier centrale aanbevelingen

In het rapport komen de experts met vier aanbevelingen die tezamen de basis vormen voor de eerder genoemde holistische benadering van de bezoekerseconomie. Kort samengevat komen deze neer op:

 1. Ontwikkel een eigen visie aan de hand van vijf leidende principes
  Doe het op zijn Rotterdams, wees een voorloper en doe het vooral samen met de vele verschillende gemeenschappen die de stad rijk is.
 2. Beoordeel, definieer en manage de successen en valkuilen van de bezoekerseconomie en deel ze met de stad
  Rotterdam moet duidelijke definities, standaarden en indicatoren voor de bezoekerseconomie vaststellen om de werkelijke impact ervan goed te kunnen meten, te begrijpen en erop te kunnen sturen.
 3. Kies een benadering die gebaseerd is op actieve deelname van gemeenschappen om te zorgen dat de bezoekerseconomie bijdraagt aan het algemene welzijn
  Blijf met de Rotterdammers in contact, betrek hen actief, leg verbindingen. Leer van goede voorbeelden van andere steden. En start met pilots in ten minste drie wijken om te ontdekken hoe de verschillende stadsbuurten op de juiste manier kunnen profiteren van de bezoekerseconomie.
 4. Neem leiderschap via krachtige, gedurfde en stads-brede beslissingen om te zorgen dat de bezoekerseconomie bijdraagt aan het succes van de stad
  Bepaal wat een gezonde bezoekerseconomie is en stem beleid erop af, met een gefaseerde aanpak. Kijk onder meer naar het hotelbeleid en het beleid voor tijdelijke woningverhuur.

Het volledige IABx Toerisme rapport is hier in te zien.

Mijn favoriete venues (0)