Woonimago-ambitie geformuleerd

15-08-19

‘Creëer je eigen thuis in een stad die continu in beweging is, zichzelf blijft vernieuwen en toch Rotterdam blijft’. Dat is de belofte die in de woonimago-ambitie centraal staat, met daarbij de waarden:

  • Echt (eigenheid – rauw randje – gelaagd)
  • Veelzijdig (veel te ontdekken – diversiteit – niet saai)
  • Vooruitstrevend (stad in ontwikkeling – dynamisch – innovatief)
  • Ruimte (open – toegankelijk – comfortabel)

De imago-ambitie is onlangs geformuleerd, u leest er meer over in dit document.

Waarom een woonimago-ambitie?

Uit het woonimago-onderzoek (2018) is gebleken dat er betrekkelijk weinig beeld is van Rotterdam als woonstad, zowel bij bewoners als bij mensen buiten de stad. Dat vraagt om een stip op de horizon, een imago-ambitie waarmee we vast kunnen houden aan het DNA van de stad. En die er voor zorgt dat we ambities voor de toekomst kunnen realiseren door gezamenlijk een consistent verhaal uit te dragen. Of je nou ontwikkelaar bent, belegger, corporatie of makelaar, of werkzaam bij gemeente of Rotterdam Partners, ieder kan hier vanuit zijn eigen rol aan bijdragen.

Proces

Deze woonimago-ambitie is een doorvertaling van het Rotterdam Make It Happen gedachtengoed. Tot stand gekomen aan de hand van een analyse van beleid en onderzoek, een werksessie met gemeente en woonpartners en de aanscherping daarvan door Stuurgroep Woonpromotie en Directie Gebiedsontwikkeling & Gebiedskwaliteit Stadsontwikkeling.

Achtergrond

In 2016 is Rotterdam Partners gestart met het promoten van Rotterdam als woonstad, om belangrijke doelgroepen te binden en te behouden. Versterken van het woonimago is daarin een belangrijke pijler. Omdat onbekend was welk beeld er heerste van Rotterdam als woonstad, heeft de Gemeente Rotterdam daar in 2018 onderzoek naar gedaan. Kortgezegd komt uit dit onderzoek naar voren dat er betrekkelijk weinig beeld is van het wonen in Rotterdam en dat zowel bewoners als mensen buiten de stad maar weinig wijken kunnen noemen waar je fijn kunt wonen. Dit vraagt om een heldere stip op de horizon, een imago-ambitie waaraan ontwikkelaars, beleggers, corporaties, makelaars, gemeente, Rotterdam Partners en andere partijen in de stad kunnen bijdragen.

  • Meer informatie over de woonimago-ambitie vindt u in dit document.
  • Meer informatie over het woonimago-onderzoek vindt u hier.
Mijn favoriete venues (0)