COVID-19: lees hier de laatste info m.b.t. contact en samenwerken met Rotterdam Partners.

Partnernetwerk

Related pages

Wij beschikken over een groot aantal netwerken van Rotterdammers die zich verbonden voelen met onze gezamenlijke missie om de stad vooruit te brengen. Wij geven onze netwerken een nadrukkelijke rol in de promotie van Rotterdam. Daarin schuilt wat ons betreft de kracht van de Rotterdamse citymarketing. Samen hebben we als stad het vermogen om een verpletterende indruk te maken.

Wij geloven in de kracht van samenwerken. De beste ambassadeurs van de stad zijn Rotterdammers zelf. We werken dan ook dagelijks samen met veel partijen in de stad, waaronder overheidsinstanties, bedrijven, onderwijsinstellingen, belangenverenigingen, service providers en intermediairs. Hieronder vindt u een overzicht van de aan ons verbonden netwerken.

Mijn favoriete venues (0)