Slotadvies IAB MICE-industrie overhandigd aan stadsbestuur van Rotterdam

28-06-21

De International Advisory Board (IAB) heeft een slotrapport overhandigd aan het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders met daarin de aanbevelingen over de toekomst van de MICE-industrie (Meetings, Incentives, Conferences en Exhibitions) in Rotterdam. De IAB, een adviesraad bestaande uit verschillende internationale deskundigen uit de evenementensector en daarbuiten, kwam eerder dit jaar tijdens een hybride conferentie bijeen om zich gezamenlijk te buigen over dit vraagstuk. Juist nu is een onderzoek naar de hard geraakte MICE-sector, waarvan de lange termijn gevolgen onzeker zijn, relevanter dan ooit.

In het advies staat centraal dat de waarde voor de klant en de stad, de verduurzaming van de branche en de technologische ontwikkelingen belangrijke pijlers zijn voor een gezond en toekomstbestendig MICE-ecosysteem in Rotterdam. Juist daarom moet de stad een duidelijke visie hebben op hoe zij duurzaamheid en technologie inzet om economische, sociale en ecologische waarde te creëren voor zowel de organisatoren als de bezoekers van evenementen binnen de MICE-industrie. Onder meer een duurzame impactstrategie, nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende steden en een stadsbrede en onderscheidende merkstrategie zijn belangrijke aanbevelingen om deze visie in de praktijk te brengen.

De IAB is uitgevoerd door Rotterdam Partners in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam en vertegenwoordigers uit de branche. Het slotrapport dient als lange termijn handelingsperspectief voor de stad om de positie als MICE-bestemming te versterken en geeft concrete richting aan het gezamenlijk aantrekken van MICE-evenementen in Rotterdam.

Het hele rapport is hier in te zien.

Transformerende industrie

Het aantrekken van congressen, beurzen, vergaderingen en zakelijke evenementen is van grote waarde voor de Rotterdamse economie. Zo zorgt deze industrie voor zakelijk toerisme, bevordert het de werkgelegenheid en zet het Rotterdam op de kaart als hoogwaardige kennisstad. Nu deze sector een flinke coronatik heeft gehad en de gevolgen op de lange termijn onduidelijk zijn, is een uitgebreid onderzoek naar deze branche dan ook heel belangrijk. Des te meer omdat de MICE-industrie al langere tijd een transformatie ondergaat, onder andere door de bewustwording van de impact van de sector op het klimaat en de digitalisering van evenementen en congressen.

Vijfdaagse IAB-conferentie

Acht internationale experts uit de sector en daarbuiten hebben daarom tijdens een vijfdaagse hybride IAB-conferentie hun kennis en licht laten schijnen op de toekomst van de MICE-industrie. De insteek hierbij was om te bepalen hoe veranderingen binnen deze sector van invloed zijn op de belangrijkste business- en verdienmodellen en wat Rotterdam kan doen om juist nu kansen te verzilveren. Alle conclusies en adviezen van de experts zijn gebundeld in een uitgebreid rapport.

Bevindingen IAB: fysiek, digitaal, duurzaam en waardevol

Uit de conferentie zijn een aantal belangrijke bevindingen naar voren gekomen. De IAB experts verwachten dat fysieke evenementen, ook na de coronacrisis, altijd blijven bestaan. De behoefte aan menselijk contact is misschien wel groter dan ooit. Wel wordt voorspeld dat live events hoogstwaarschijnlijk een meer nationale- of regionale focus krijgen en dat bezoekersaantallen bij fysieke evenementen kunnen afnemen. Voor het bereiken van een groot en internationaal publiek, maar ook voor het besparen van kosten en het verduurzamen van de sector, behouden ook digitale- en hybride evenementen in de toekomst het bestaansrecht. De bezoeker wordt daarnaast mogelijk zelf selectiever en komt bij zowel online- als fysieke evenementen voor de totaalervaring. Naast het bieden van een onderscheidende en duurzame inhoud is de beleving, waarbij de bezoeker echt betrokken en aangenaam verrast wordt, dus ook essentieel. Technologische innovaties spelen hierbij een grote rol.

Vier centrale aanbevelingen

Gebaseerd op de gezamenlijke expertise, de grootste bevindingen uit de vijfdaagse IAB conferentie en gesprekken met belangrijke stakeholders komen de deskundigen met vier praktische aanbevelingen:

 1. Zorg met een passende impactstrategie in co-creatie met de stad voor duurzame verandering.
  Rotterdam moet, in co-creatie met relevante partners in de stad, een gedurfde, uitgesproken, integrale en duurzame impactstrategie voor de MICE-sector ontwikkelen met een lange termijn visie die goed aansluit bij de ambities van de stad op het gebied van circulariteit, de energietransitie, klimaatverandering en een gezonde leefomgeving.
 2. Zet technologie in voor een optimale ‘user journey’.
  Rotterdam moet met behulp van vooruitstrevende technologie en digitale platformen een optimale gebruikerservaring aanbieden die daadwerkelijk inspeelt op de behoeften en drijfveren van de bezoekers. Er dient daarom een switch te worden gemaakt van met name een functionele- naar een meer mensgerichte beleving. Digitale en fysieke evenementen moeten gecombineerd worden tot één doorlopende internationale ‘user journey’.
 3. Transformeer bestaande businessmodellen en ga nieuwe samenwerkingsverbanden aan.
  Om duurzame waarde te creëren voor de MICE-sector moet Rotterdam nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan op zowel internationaal, nationaal als lokaal niveau. Zo dient er vanuit een strategische MICE-alliantie gewerkt te worden aan een gezamenlijke MICE-strategie voor de stad. Denk daarnaast aan samenwerkingen met andere MICE-bestemmingen en aan crossovers tussen locaties, stakeholders en bewoners in de stad en daarbuiten. Het is hierbij cruciaal om de economische impact van de MICE-industrie voor Rotterdam, direct en indirect, in kaart te brengen.
 4. Ontwikkel een unieke merkstrategie voor de MICE-sector waarbij de sterkste punten van Rotterdam centraal staan.
  Rotterdam moet zichzelf, met behulp van een stadsbrede en integrale marketing- en communicatieaanpak, op een onderscheidende manier presenteren aan de wereldwijde MICE-klanten. Hierbij gaat het om de vertaling van het DNA, het innovatieve ecosysteem en de duurzame economische ambities van de stad in waarde voor de klant. Rotterdam moet zich focussen op nichesectoren waarin de stad internationaal voorop loopt en gespecialiseerde teams opzetten om relevante MICE-evenementen binnen deze sectoren aan te trekken.

Het volledige IAB MICE-sector rapport is hier in te zien.

Leden van de IAB MICE-industrie 2021

Voorzitter van deze IAB adviesraad is ondernemer en investeerder Lars Crama (Innovators Inc). De andere leden zijn Bruce Redor (GainingEdge), Christina Caljé (start-up oprichter en investeerder), Guy Bigwood (The Global Destination Sustainability Movement), Joris Beerda (The Octalysis Group), Nick Morgan (We Are The Fair & We Are Placemaking), Patrick de Laive (TNW) en Senthil Gopinath (ICCA).

The Rotterdam Experiment

De IAB conferentie is niet het enige middel waarmee Rotterdam de toekomst van de MICE-industrie onderzoekt. Eerder lanceerde Rotterdam Partners al het initiatief The Rotterdam Experiment. Met een reeks van hybride experimenten worden innovatieve oplossingen binnen en buiten de sector met de industrie gedeeld én getest. Het eerstvolgende Rotterdam Experiment staat stil bij het Eurovisie Songfestival en de kansen en uitdagingen om een dergelijk evenement in een uitdagende tijd op een innovatieve, verrassende en gedurfde manier te hosten. Het experiment vindt op 28 september online plaats en wordt live uitgezonden vanuit Rotterdam Ahoy.

Over de IAB

De IAB is een unieke adviesraad, voor het eerst georganiseerd in 2004, bestaande uit internationale leiders uit de academische wereld en de private en publieke sector. De IAB komt bijeen om het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam te adviseren over economische aspecten rondom stedelijke ontwikkeling. Met een frisse blik en praktische aanbevelingen vanuit een internationaal perspectief kunnen zij richting geven aan de keuzes voor de economische ontwikkeling van Rotterdam. Meer informatie over de IAB is hier te vinden.

Header foto: De IAB conferentie afgelopen april: IAB leden presenteren advies aan wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen)

Mijn favoriete venues (0)