Floating Farm: ’s werelds eerste drijvende zuivelboerderij in Rotterdam

Een boer, 40 koeien en robots om mest te verzamelen en veevoer te verspreiden. Drijvend op het water in de grootste haven van Europa. Onmogelijk? Zeker niet! Dit maakt allemaal deel uit van de ‘Floating Farm’, ’s werelds eerste drijvende, zelfvoorzienende boerderij, die momenteel wordt afgebouwd en binnen afzienbare tijd officieel in gebruik wordt genomen in de Rotterdamse Merwe-Vierhavens. Een knap staaltje van innovatie en hét toonbeeld van duurzaamheid en circulariteit.

Landschaarste, klimaatverandering, snelle bevolkingstoename geconcentreerd in en rond de grote steden, grote afstanden tussen zuivelproductie en zuivelgebruikers en daarmee veel transport en vervuiling… ziehier een aantal belangrijke factoren die aan de basis staan van het project Floating Farm van het in Rotterdam gevestigde bedrijf Beladon.

“Er zijn goede redenen om zuivelproductie zo dicht mogelijk bij de consument te brengen”, zegt Peter van Wingerden, CEO van Beladon en initiatiefnemer van de Floating Farm. “Steeds meer mensen wonen in de grote steden en dat zijn juist de gebieden waar zuivelproductie niet te vinden is. Er is dus veel transport nodig om de zuivel bij de mensen te krijgen en dat gaat gepaard met veel vervuiling en belasting op infrastructuur. Als we een manier vinden om zuivelproductie ook in stedelijke gebieden van de grond te krijgen, dan is dat een goede zaak.”

Van reststromen tot melk

Het ‘van de grond krijgen’ is in dit geval zowel letterlijk als figuurlijk. De Floating Farm die Beladon samen met diverse partners in Rotterdam bouwt, drijft namelijk op het water in de Merwe-Vierhaven (M4H). “Ik snap dat het voor veel mensen niet logisch klinkt, maar voor mij is het dat wel. Door de snel groeiende wereldbevolking wordt land steeds schaarser. En daarmee de hoeveelheid land voor het verbouwen van voedsel ook. Veel grote steden bevinden zich in deltagebieden, zoals Rotterdam. Logisch toch, dat we dan kijken of en hoe we delen van onze voedselproductieketen in de toekomst naar het water zouden kunnen verhuizen? In Rotterdam kunnen we ook nog eens profiteren van reststromen van de aanwezige bronnen, zoals restproducten van bierbrouwers, molens en aardappelverwerkers. Die verwerken wij in ons veevoer. En uiteindelijk drinken we er straks allemaal de melk van”, zegt Peter met een glimlach.

Rotterdam proeftuin voor ontwikkelingen op wereldschaal

Het klinkt (leest) allemaal bijna als science fiction, maar dat is het niet. “Science, ja. Fiction, zeker niet. Er komt veel wetenschap bij kijken. Het hele concept is natuurlijk zeer goed uitgedacht en getest en samen met veel experts en partners ontwikkeld tot wat het nu is. En binnenkort is het klaar en nemen we het in gebruik!” Peter van Wingerden is vol trots als hij over ‘zijn’ Floating Farm vertelt. De trots reikt verder dan de drijvende boerderij en omvat ook zijn stad Rotterdam. “Waar anders dan in de wereldhaven Rotterdam hoort zo’n innovatief project thuis! Rotterdam is een proeftuin voor veel ontwikkelingen die op wereldschaal spelen. En wat ons betreft is de stad Rotterdam de logische plek voor de Floating Farm. Hier zijn zoveel internationale bedrijven en grote projecten. En je hebt er de haven, de industrie en logistiek, de kennisinstellingen in en om de stad, het Westland met de glastuinbouw… allemaal belangrijke factoren voor een ontwikkeling als de Floating Farm. En, niet te vergeten, de Rotterdamse mentaliteit van aanpakken, van experimenteren, je nek uitsteken. Alleen door te dromen, te durven én te doen komen we verder. Wat is er Rotterdamser dan dat?”

Hoe werkt de zuivelboerderij?

De Floating Farm zal naar verwachting in het vroege voorjaar van 2019 officieel in gebruik worden genomen.

Voor het laatste nieuws over de Floating Farm, check de website: Floating Farm.
Foto en artist impressions: (c) Beladon

Mijn favoriete venues (0)