Rotterdam Food Cluster

De Rotterdamse Regio loopt voorop in de wereldwijde voedseleconomie. Met meer dan 8.000 food gerelateerde bedrijven en een gunstige ligging als ‘mainport to Europe’ is het Rotterdam Food Cluster uniek in de wereld. Iedere dag werken mensen hier - van zaadveredeling, productie, verwerking, research & development en onderwijs, tot transport en logistiek - aan oplossingen voor de voedselvraagstukken van vandaag en morgen.

Rotterdam Food Cluster boy greenhouse

Rotterdam Food Cluster organiseert projecten in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en overheden op het gebied van stimulering werkgelegenheid, innovatie, kennisdeling en marketing in de foodsector. Rotterdam Food Cluster is een initiatief van de gemeente Rotterdam.

Rotterdam Food Cluster logo 1

Mijn favoriete venues (0)