China Business Week in Rotterdam

27-09-18

Welke zakelijke ontwikkelingen op het gebied van Logistiek, Life Sciences & Health en E-commerce spelen er op dit moment in China en wat zijn de best practices als je zaken wilt doen in het land? Dit ontdekten 130 ondernemers tijdens de 5e editie van de China Business Week die op 27 september 2018 plaatsvond in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam.

De China Business Week in Rotterdam werd geopend door Wethouder Barbara Kathmann van Economie, Wijken en Kleine Kernen. Kathmann benadrukte in haar opening de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in China. “China is bezig met een omschakeling van een export gedreven economie naar een meer consumptie gedreven economie”, stelde ze. Thema’s die in deze omschakeling centraal staan, zijn: milieu, zorg, vergrijzing, verstedelijking en voedselveiligheid. Nederlandse bedrijven kunnen China helpen om de benodigde producten en diensten te ontwikkelen en te produceren. Door middel van handel en samenwerking op het gebied van innovatie, technologie en wetenschap, wordt de economische relatie inniger en wordt de positie van Nederlandse bedrijven in China steviger.

Rondetafelsessies

De aanwezigen ondernemers die geïnteresseerd zijn in zakendoen in China, woonden diverse presentaties bij over manufacturing in China. Na de plenaire sessie konden de ondernemers zich inschrijven voor verschillende rondetafelsessies. Deze werden onderverdeeld in Logistiek/E-Commerce, Life Sciences & Health en Manufacturing in China. Tijdens deze sessies vertelden ondernemers die al langere tijd actief zijn op de Chinese markt over hun eigen ervaringen in China. Do’s en don’ts, best – en worst practices werden gedeeld en er was voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Een-op-eengesprekken

Daarnaast was er de mogelijkheid om een-op-eengesprekken te voeren met de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers uit China. Vertegenwoordigers van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Peking, het Consulaat-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Shanghai en de Netherlands Business Support Office (NBSO) in Wuhan adviseerden Rotterdamse ondernemers over hoe ze het beste zaken kunnen doen in China.

Missie naar China in 2019

De China Business Week is een goed voorbeeld van de intensivering van de samenwerking die Rotterdam wil bevorderen met China. Rotterdam koestert het opgebouwde verleden en bouwt aan de toekomst. Daarom organiseren de gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners en andere betrokken partijen in 2019 samen een missie naar China. Meer informatie over deze missie volgt later.

Mijn favoriete venues (0)