Drie winnaars Rotterdamse ondernemerspitch: Lokale Markten, De Geveltuin, Green Roof Initiative

22-07-20

Lokale Markten met pitcher Tom van Doorn, Green Roof Initiative van Eddy Kaijser en De Geveltuin van Egbert Wietses zijn maandag 20 juli uitgeroepen tot winnaars van de Rotterdamse Ondernemerspitch. Stuk voor stuk initiatieven die zich richten op een bijdrage voor de stad in duurzame en circulaire business.

De Rotterdamse Ondernemerspitch is een initiatief van de Rabobank en Rotterdam Partners in samenwerking met Gemeente Rotterdam, VNO-NCW, MKB Rotterdam-Rijnmond en Ondernemersontbijt Rotterdam. Het doel is om Rotterdamse ondernemers met een goed idee én de stad verder te helpen.

Uit maar liefst 72 inzendingen werden acht ondernemers gekozen, die een pitch mochten houden voor de jury bestaande uit Mai Elmar (voorzitter VNO-NCW West), wethouder Barbara Kathmann, Pieter van Klaveren (MKB Rotterdam Rijnmond), Paul van Den Bosch (hoofdredactie AD) en juryvoorzitter Desiree Verdaasdonk (Rabobank Rotterdam).

De drie winnaars krijgen toegang tot de kennis én het uitgebreide netwerk van de samenwerkende organisaties. Deze ondernemers krijgen een kick-off sessie met experts van de samenwerkende partners om te bepalen waar ze behoefte aan hebben om hun idee uit te voeren.

De jury over de winnaars

Juryvoorzitter Desiree Verdaasdonk over de winnaars: “Er is vanuit de jury een sterkte focus gelegd op Rotterdam. Wat heeft de stad nodig aan schaalbare en creatieve ondernemersprojecten? Wat draagt bij aan een duurzame en circulaire stad? De jury heeft op basis van deze criteria gekozen voor de volgende winnaars:

Lokale Markten: Naast de traditionele markten, die door COVID-19 een aanzienlijke teruggang zien in omzet, moet er gezocht worden naar innovatie. Lokale Markten draagt hieraan bij door een hybride systeem te ontwikkelen. Dit is wat de stad en de marktkooplieden nodig hebben om doelgroepen in de stad te voorzien van marktwaar. Het verbinden van jongeren die de boodschappen bezorgen draagt bij aan een socialere stad.

De Geveltuin: Dit schaalbare ondernemersinitiatief is praktisch toepasbaar in de stad en draagt bij aan een vriendelijker en aantrekkelijker leefklimaat zowel vanuit sociaal oogpunt (groene gevels) als ook voor de duurzame waarde (klimaatoplossing). Dit kan direct in wijken worden toegepast.

Green Roof Initiative: Vergroenen van daken is een doel wat bijdraagt aan een beter ecosysteem (biodiversiteit, CO2 reductie). Feit dat het systeem waarop de planten rusten gemaakt wordt van gerecycled Rotterdams plastic draagt bij aan de circulaire maakcultuur die belangrijk is voor de stad. De lokale kringloop van plastics die gebruikt worden als draagmateriaal op daken en de vergroening als eindresultaat stemt de jury positief en is haalbaar en noodzakelijk voor Rotterdam.”

Lees hier meer over de Rotterdamse Ondernemerspitch.

 

Mijn favoriete venues (0)