Eerste wethouder met portefeuille toerisme in Rotterdam

12-07-18

Rotterdam krijgt voor het eerst een wethouder met de portefeuille toerisme. Rotterdam Partners, verantwoordelijk voor de citymarketing, is daar verheugd over. Het toerisme in de stad groeit al een aantal jaar op rij en de verwachting is dat die stijgende lijn ook in de toekomst aanhoudt. Om Rotterdam een prettige stad voor iedereen – bewoners en bezoekers - te laten zijn is het goed om te denken over de rol en de waarde van toerisme in de stad. Voor Rotterdam Partners is een speciale wethouder voor toerisme een eerste belangrijke stap.

Rotterdam Partners heeft de afgelopen maanden bij de verschillende politieke partijen gepleit voor de komst van een toeristische visie, waar wij met onze kennis en expertise graag aan meewerken.  Directeur Jeroen Kuyper: “Rotterdam biedt nog volop ruimte voor de groei van toerisme. Toerisme draagt bij aan de lokale economie. Tegelijkertijd is dit wel het moment om na te denken over een toekomstvisie voor toerisme. En op welke manier beleid kan worden ingezet om te komen tot een groei van toerisme die vooral bijdraagt aan een leefbare stad voor bewoners, en past bij ons DNA en de ambities van deze stad.”

Populariteit Rotterdam

Dankzij de toegenomen populariteit van Rotterdam zag de stad het toerisme de afgelopen vijf jaar enorm stijgen. Zo groeide het aantal hotelovernachtingen tussen 2012 en 2017 met ruim 50 procent. Rotterdam Partners werkt hard aan promotie van Rotterdam als aantrekkelijke toeristische, zakelijke en congresbestemming. Daarvoor werken we nauw samen met een groot netwerk van partners in de stad. Wereldwijd blijft het toerisme groeien en de verwachting is dat die groei ook in Rotterdam aanhoudt.

Dé vestigingsplek voor IT-bedrijven

Rotterdam Partners is tevens verantwoordelijk voor het aantrekken van buitenlandse investeringen naar de stad en levert hiermee graag een bijdrage aan de in het akkoord opgenomen ambities op het gebied van economische groei en werkgelegenheid. Het coalitieakkoord stelt dat Rotterdam dé vestigingsplek worden voor IT-bedrijven en bedrijven met een focus op (groene) innovatie. Een goede zaak en logische keuze, vinden wij. Maar nu Rotterdam een ongekende en groeiende populariteit geniet – ook bij investeerders – en de economie op volle toeren draait doet de stad er verstandig aan om alles op alles te zetten om ook bedrijven uit andere kansrijke sectoren – passend binnen de gestelde prioriteitskaders – in Rotterdam te laten landen. Hiermee versterken we de economische structuur rond bestaande succes- en/of groeisectoren en creëren we nieuwe werkgelegenheid. Dit vraagt wel om een aangescherpte acquisitie strategie én uitbreiding van de acquisitiekracht. Kuyper: “Wij lopen tegen onze grenzen aan terwijl Rotterdam juist nu moet doorpakken en het succes van de stad moet verzilveren in nieuwe bedrijvigheid en banen, ook door buitenlandse investeringen deze kant op te krijgen.”

Regionale vestigingsklimaat

Rotterdam Partners blijft onverminderd pleiten voor het verder optimaliseren van het regionale vestigingsklimaat. Een op de nieuwe economie toegespitste arbeidsmarkt is hiervoor essentieel. Kuyper: “Het is fantastisch dat onderwijs, bedrijfsleven en overheid de handen ineen slaan om een IT Campus te realiseren. Maar kijk ook goed naar wat voor talenten er nog meer nodig zijn.”

Internationaal onderwijs

Tot slot blijven wij benadrukken dat voor het succesvol laten vestigen van buitenlandse bedrijven onze regionale vestigingsklimaatfactoren in internationaal perspectief concurrerend moeten zijn. Zo is goed internationaal onderwijs een vereiste. Kuyper: “In het akkoord is hier nog weinig over opgenomen, zo ontbreken plannen om het publiek internationaal onderwijs te versterken. Wij hopen van harte dat dit op de agenda voor de komende jaren blijft staan.”

Mijn favoriete venues (0)