Maatregelen coronavirus: Het contact en samenwerken met Rotterdam Partners is de komende tijd anders. Lees meer informatie

RDM Rotterdam en M4H Rotterdam vormen samen het Makers District

24-01-18

Wethouder Adriaan Visser (Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport) heeft op dinsdag 23 januari het Rotterdam Makers District gelanceerd, bestaande uit de gebieden M4H Rotterdam en RDM Rotterdam en tezamen vormen deze gebieden dé plek in de regio voor de innovatieve maakindustrie.

De innovatieve maakindustrie, die zich richt op nieuwe technologieen, zoals additive manufacturing (zoals 3D-printen), robotisering en material science, vraagt om kleine en middelgrote bedrijfsruimten, om gemeenschappelijke faciliteiten zoals labs, cleanrooms en datacenters en om een flexibele, open omgeving. In zo’n omgeving kan de nieuwe generatie (co)ontwikkelaars en (co)producenten snel meebewegen met zich razendsnel ontwikkelende techniek en economie. Het Rotterdam Makers District biedt hiervoor uitstekende condities en de twee gebieden aan weerszijde van de Maas vullen elkaar goed aan; zij verkeren in verschillende stadia van ontwikkeling en zijn anders van karakter, sfeer en mogelijkheden, waardoor ze elkaar kunnen versterken.

RDM Rotterdam

RDM is een bewezen succes, het biedt plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. RDM is een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam en richt zich primair op de havengerelateerde maakindustrie en daaraan verbonden onderwijs en onderzoek. Er zijn drie onderwijsinstellingen gevestigd met samen 1200 studenten de Hogeschool Rotterdam (HBO), het Albeda College (MBO) en het Zadkine College (MBO). Bovendien zijn er bedrijven te vinden: start-ups, MKB-bedrijven maar ook wereldspelers in de maritieme sector en de offshore. Het gebied is uitgegroeid tot een etalage van de vernieuwing in de haven. Bedrijven en kennisinstellingen werken hier gezamenlijk aan projecten, zoals in het RAMLAB dat een 3D-staalprinting biedt voor de maritieme industrie. De RDM locatie is inmiddels vrijwel verhuurd terwijl de vraag blijft toenemen.

M4H Rotterdam

Aan de overzijde van de Maas, in M4H is volop ruimte voorhanden. Dit gebied was jarenlang in gebruik voor de fruitoverslag. Het sappencluster in Vierhavens is nog altijd springlevend, maar uit de Merwehaven is de fruitoverslag grotendeels weggetrokken als gevolg van containerisatie. Er broeit van alles in de vrijgekomen panden, vooral in het kerngebied. De oude vertrekhal van de Oranjelijn is al enige tijd een brandpunt van creatieve bedrijvigheid. Pionierende en ambachtelijke maakbedrijven vinden onderdak in de Keilewerf of maken gebruik van de faciliteiten op het Fair Design Plein. Creatieve ondernemers zoals Studio Roosegaarde en Atelier Van Lieshout blijken zich uitstekend in het gebied thuis te voelen, net als bedrijven in de circulaire maakindustrie zoals Rainmaker Holland. In de Rotterdam Science Tower is onder andere de hoofdvestiging van het Erasmus Centre for Entrepeneurship (ECE) te vinden, evenals PortXL.

Doorontwikkeling

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam gaan het kerngebied van M4H samen doorontwikkelen. Naast fysieke investeringen, willen gemeente en Havenbedrijf investeren in het aantrekken en faciliteren van ondernemers.

Mijn favoriete venues (0)